Matematik çalışma kitabı cevapları 2011-2012

Posted on
 • 22 Kasım 2011 Salı
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 8. sınıf matematik çalışma kitabı
  sayfa 11
  1.
  üç üssü eksi bir büyüktür 3 üssü eksi ikiden o da büyüktür 3 üssü eksi üçten o da büyüktür üç üssü eksi dörtten o da büyüktür eksi beşten
  2.
  a. bir bölü seksen bir
  b.1 bölü 3125
  c.1 bölü 16
  ç.bir bölü dört
  d.1 bölü 343
  e. 1 bölü 72
  f.1 bölü 144
  g.1 bölü 64
  ğ.1 bölü 1296
  3.eksi üç üssü eksi üç küçüktür eksi iki eksi üçten o da küçüktür eksi beş üssü eksi iki o da küçüktür eksi dört üssü eksi iki oda küçüktür eksi üç üssü eksi iki o da küçüktür eksi iki üssü eksi ikiden
  4.1.üçgen bir bölü dört ikinci paralel kenar bir bölü dokuz üçüncü yamuk bir bölü yirmibeş dördüncü dikdörtgen bir bölü 16 beşinci yamuk eksi bir bölü yirmiyedi altıncı üçgen eksi bir bölü 125 yedinci dkdörtgen bir bölü 36 sekizinci dikdörtgen 49
  sayfa 12
  5.
  a=10
  b=100 bölü 576
  c=1000 bölü 27
  ç=25 bölü 100
  d=10 bölü 4
  e=0,064
  f=0,00032
  g=16 bölü 81
  ğ=1024 bölü 3125
  h=1 bölü 1887
  6.3 üssü eksi on
  7=320
  8.eksi sekiz bölü eksi 9
  9.124
  10.2
  11.2 üssü eksi bir



  Sayfa:13 Etkinlik 9 :

  3.3=9
  +(4.4=1)
  -(1 üssü 47=1)
  +(1 üssü 100=1)
  =(9)+(16)+(-1)+(1)=25

  SONUÇ:25

  sayfa 21
  1.soru
  a)4bölü10=0,4
  b)25bölü100=0,25
  c)12bölü100=0,12
  d)14bölü100=0,14

  2.soru
  a)0,83 3'ün üstünü çizin
  b)0,1 1'in üstünü çizin
  c)3,3 3'ün üstünü çizin
  d)0,35 5'in üstünü çizin

  3.soru
  a)125bölü100
  b)381bölü100
  c)172-17bölü990=155bölü990
  d)1143-11bölü9900=1131bölü9900




  20-21-22-23-24-25 cevapları
  permalink

  9-)3.8 benim tahminim 3.872983 hesap makinesi
  10-)6.7 benim ahminim 6.708204 hesap makinesi
  11-)16birim kare=4 36birim kare=6 64birim kare=8
  1-)a=0.40 b=0.25 c=0.12 ç=0.14
  2-)a=0.83(3devirli) b=0.90 c=0.3 ç=0.35
  3-)a=1bölü8 b=381bölü100 c=172bölü100 ç=1143bölü1000
  4-)hepsi
  5-)d
  6-)bunu kendiniz yazın
  7-)1 ve 2 arasındadır
  8-)olmaz.çünkü;tam sonuç çıkmaz.bu yüzden irrasyonel sayıları kullanmadan her noktayı bir sayıyla eşleyemeyiz
  9-)c
  10-)58bölü140 29bölü70 57bölü140
  11-)d
  12-)d
  1-)a=4 b=2
  2-)a
  3-)24br=8karekök6 45br=12karekök5 63br=12karekök7
  4-)b
  5-)a=2karekök2 b=2karekök5 c=2karekök6 ç=2karekök6 d=3karekök5 e=5karekök5 f=6karekök3 g=? ğ=5karekök7 h=10karekök2
  6-)a=9.4karekök b=16.3karekök c=16.5karekök ç=25.4karekök d=9.6karekök e=9.8karekök f=36.6karekök g=16.7karekök ğ=36.7karekök h=100.3karekök
  7-)a
  8-)d
  9-)a=13karekök5 b=4karekök5 c=10karekök2 ç=1karekök6 d=1karekök3 e=8karekök7
  sayfa 23
  kök 96 =kök 2.48=kök 16.6=4 kök 6
  2.kök 72 =kök 4.9.2 =kök 36.2=6 kök 2
  kök 45=kök 3 üssü 2.5=3 kök 5 (6.3)(kök 2.kök 5)
  -------------------
  2
  18.kök 2 .kök 5
  --------------
  2
  normalde böyle kalması lazım fakat ben bir tahmin yürüttüm ve o da bu:18.10 bölü 2 =90 emin değilim
  3. kök 7+kök 1artı kök 5+4 =kök 7+kök 1 artı kök 9=kök 7 +kök 1 +3=kök 7 artı kök 2(kök 1+3 ten geldi)=kök 9 =3
  4. a şıkkı çünkü kök 13 *kök13 kök 169 dur



  Çalışma 1
  1-)o şekil olduqu için yazamam
  2-)oluşan şekilde en küçük karenin içine dik bir çizgi çizilir.
  3-)üçgen ve daire
  4-)her kare 1/3 oranında küçültülüyor ve içerisindeki karelerden kenarların ortasındaki kareler boyanıyor.
  5-)oluşan şekilde en son üçgenin içerisiniz bir küçültülmüş şekli çizilir.(şekli kendin çizeceksin arkadaşım)
  6-) %2 oranında küçültülmesi ile oluşmuştur.
  7-) a) 2 küp vardır.
  b)Köşe ve kenarlar küpün elemanlarıdır.

  ÇAlışma 3
  1-) Kalem sayıları sırasıyla = 6-7-9-3-4-1-1-3 a) şekil olduğu için yapamıyorum b) açıklık=160-84=76
  grup sayısı=9
  Grup genişliği=76/9=8,4
  2-) a) 748-304=444
  b)Grup sayısı=10 grup genişliği=444/10=44
  3-) yapamadım.
  4-) 49-16=33
  Grup sayısı=7
  Grup genişliği= 33/7=4,7=5' yuvarlanır.
  Deney süreleri sırasıyla: 16-20,21-25,26-30,31-35,36-40,41-45,46-49.
  5-) a)28 b) 20/28 c)8

  Çalışma 4
  1-) a)1/336
  b)1/16
  c)1/125
  ç)1/8
  d)1/1000

  2-) a)1
  b)1/10000
  c)1/100000000
  ç)1/10000000000

  3)
  a)1/100
  b)3.1/3.3=3/9
  c)6.1/(-6).(-6)=6.1/36=6/36
  ç) 49.1/49=49/49=1

  4-)
  Y
  D
  Y
  D
  D

  5-)a)30+3+0.0,1+2.0,01+0.0,001+3 .0,0001
  =3.10 üssü bir olcak +3.10 üssü 0 olcak + 2.10 üssü -2 olcak + 3.10 üssü -4 olcak
  b) yapamadm.

  6)672,308

  7) a) 0,1
  b)27/44
  c)1/25
  ç)605

  8) (3.3.3.3.3).(3.3.3.3).1/3.3.3.3.3.3=243.81.1/729=19683/729=27

  9) 7.(5.5.5.5.5.5).(2.2.2.2.2.2)= 7.12525.65=350700

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun