Matematik çk sayfa 41 cevapları


Matematik çk sayfa 41 cevapları
sayfa 41

c bülumu 4-2=2-5x=-3x+7 -x+5

ç bölümü x+2=2x-3x=-1x+9 2x+11

3.noktalı yerleri doldurunuz.

a. 2x+5+x-1 =(2x+x)+(5-1)

=3x+4


b. x-3+2x+4 =(x+2x)+(4-3)

3x+1

EŞELEŞTİRMELERİ DE SİZ YAPIN ARTIK


sayfa 42

ben modelleyemedim siz modelleyin

a. x.(x+2) x(x+2)= x.x+2

=2xkare (yani x in tepesinde küçük iki var.)

b. 3x.(x+5) 3x(x+5)=3x.x+3x.5

=4x+8x

12x

c. (x-3).2x =(x-3)2.x=2xkare (yani x in tepesinde küçük 2 var.)+3x

=2xkare(yani x in tepesinde küçük iki var.)5x
Çalışma kitabı 40 cebirsel ifadelerden başlayarak
1.Soru
A:2x ... B:-3x ... C:3x² ... Ç:4a² ... D:5a+b
2. soru a :2x+11
b:2x+1
Sayfa 41
c:-x+5
ç:-2x+11
3. soru
a: (2x + x)
a da 2. boşluk : 3x+4

b: =(x+2x) + (4 - 3)
= 3x+1
Devamını Oku...

8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 21,22,23 ve 24


8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 21,22,23 ve 24
Matematik Çalışma kitabı, Çalışma 21,22,23 ve 24
1) Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız ?
a)24a-48b/12
b)0,25a-1,75/0,75
c)9x-12y+18z/3a
ç)-3m-6n/3


2)Aşağıdaki ifadelerden hangileri sadeleştirildiğinde 2/3 kesri elde edilir

1)10a/15a
2)2a/3-a
3)12xy-9x/3x
4)4a(kare)b-2ab(kare)/3ab(2a-b)
5)2a+1/3a

3)a(karekök)15-a kare (karekök)10/a karekök 5 ifadesini sadeleştiriniz

4)15a25b/5, 15a+25b/5 ifadelerinin sadeleştirilmesinde ne tür farklılıklar vardırAçıklayınız

5)Aşağıdaki sadeleştirme işleminde yapılan hatayı bulunuz

2a-3ab/a(1-3b)=a(2-3b)/a(1-3b)=2-3b/1-3b)=2

6) x kare -ax+12/(x-4) ifadesi sadeleştiğinde (x-3) elde ediliyorsa a kaçtır?

7)Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız?
a)6x kare +13x+5/2x+1x+1/2x kare +3x+1

b)3x/4x+16xkare1+4x/9

8)Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız?

a) 3mn-15n/m kare +2mn+n kare : 3n(m kare-25)/m+5

b)x kare-1/x kare -7x+6:x+1/x-6

9)Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız

a) (1/ab+1/a)ab/b kare +2b+1

b)x/x+1+2/x-1-1/x

c)1/4x kare +4x+1 - 2/2x+1

10) (0,99)kare-(0,01)kare/0,49 işleminin sonucunu bulunuz

12)En sade biçimleri ile eşleştiriniz

a)24x-48y/12
b)16x kare-8x küp y/8xkare
c)-2x-2y/-2
ç)12xy-18xkare y-15xykare/3xy
d) (1/2x-1/2y)2xy12-xy
24-6x-5y
32x+2y
42x-4y
5x+y
6y-x
7)2x-2y


2=D
3=D
4=A
5=B

bazılarını veriyim;
sayfa 53 ve 54
1=b
2=d
3=b
4=?
5=a
6=c
7=a
8=b
9=d
10=b
11=c
12=a
13=b
14=d
15=b
16=c
bir teşekkür yeter

sayfa 85 1soru
sırasıyla parantezler
1,2
4
3
3
2
1,4
1,3
2,3

Devamını Oku...

Eşitsizlikler Ne Demektir


Eşitsizlikler Ne Demektir?

>, ³, <, £ sembolleri kullanılarak oluşturulan sayısal ifadelere eşitsizlik denir.
Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmez.
Bir eşitsizliğin her iki tarafı, pozitif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez; negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse yön değiştirir.
Burada eşitsizliğin yön değiştirmesi demek, küçüktür işaretinin büyüktür olması demek veya büyüktür işaretinin küçüktür işareti olması demektir.

1. Kapalı Aralık


a < b olsun.

a ve b sayıları ile bu sayıların arasındaki tüm reel (gerçel) sayıları kapsayan aralık
[a, b] veya a £ x £ b, x Î IR biçiminde gösterilir ve “a, b kapalı aralığı” diye okunur.

2. Açık Aralık


(a, b) veya a< x< b, x Î IR ifadesine açık aralık denir.

3. Yarı Açık Aralık

(a, b) açık aralığının uç noktalarından herhangi birinin dahil edilmesiyle elde edilen aralığa yarı açık aralık denir.


[a, b) veya a £ x < b ifadesine sağdan açık aralık denir.

(a, b] veya a < x £ b ifadesine soldan açık aralık denir.EŞİTSİZLİKLERİN ÖZELLİKLERİ

1) Bir eşitsizliğin her iki yanına aynı sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik aynı kalır.

a < b

a + c < b + c

a – d < b – d dir.

2) Bir eşitsizliğin her iki yanı pozitif bir sayı ile çarpılırsa ya da bölünürse eşitsizlik aynı kalır. Negatif sayı ile çarpılırsa ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirir.

a < b

c > 0 ise, a . c < b . c

d < 0 ise, a . d > b . d

k > 0 ise,

m < 0 ise,3) 0 < a < b ise,

4) a < b < 0 ise,

5) 0 < a < b ve n Î IN+ ise, an < bn dir.

6) 0 < a < 1 ve n Î IN+ – {1} ise, an < a dır.


7) a > b
+ c > d
¾¾ ¾¾¾¾¾
a + c > b + d

8) 0 < a < b

x 0 < c < d
¾¾¾¾¾¾¾¾
0 < a . c < b . d

9) a . b < 0 ise, a ile b zıt işaretlidir.

10) a . b > 0 ise, a ile b aynı işaretlidir.

İki Bilinmeyenli Doğrusal Eşitsizliklerin Grafikleri

ax+by+c > 0
ax+by+c < 0
ax+by+c ³ 0
ax+by+c £ 0

Yukarıda verilen eşitsizlikler birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizliklerdir.Grafik çizilirken bir nokta alınır.Bu nokta sağlarsa grafik bu tarafa taranır,sağlamazsa grafik diğer tarafa taranır.Eşittir olanlar düz çizgili grafiktir, eşittir olmayanlar kesik çizgili grafiktir.


Eşitsizliklerin Çözümü

Denklemleri çözmek için kullandığımız yolun aynısını eşitsizlikleri çözmek için de kullanabiliriz.

Örnek 1:

Bu eşitsizliği çözelim.
2 y + 3 > 15

(Her iki taraftan 3 çıkaralım)

2 y > 12

(Her iki tarafı 2 ile bölelim)

y > 6Sonuç; y > 6 dir. Bu ifade bize y değişkeninin 7, 8, 9, 10, ... değerlerini alabileceğini göstermektedir.


Örnek 2:

Bu eşitsizliği çözelim.
3 y – 6 ? 9

(Her iki tarafı 6 ile toplayalım)

3 y ? 15

(Her iki tafarı 3 ile bölelim)

y ? 5


Bu eşitsizliğin çözüm kümesine 5 değerinide alırız. Çünkü eşitsizlik sembolümüz ” ? ” (küçük eşit) tir. Çözüm kümesi = { …, 3, 4, 5} dir.

Eğer y değişkeninin işareti negatif ise, y değişkenini eşitsizliğin diğer tarafına atıp örnekteki gibi işaretini pozitif yapın.

Örnek 3:

Bu eşitsizliği çözelim. 5 – 2 y > 3 (Her iki tarafı 2 y ile toplayalım )

5 > 3 + 2 y


2 > 2 y (Her iki tarafı 2 ile bölelim)
1 > y
Eşitsizlikleri değişkenin olduğu taraftan başlayarak okuruz.” y küçüktür 1” .Bu durumda

Çözüm kümesi = {0, –1, –2, –3,..}

Not: Eğer aşağıdaki gibi çift taraflı eşitsizlik var ise ne yaparız?


Örnek 4:

Bu eşitsizliği çözelim
3 x – 1 > 2 x < x + 5


Bu durumda eşitsizliği ikiye ayırırız.

3 x – 1 > 2 x

ve

2 x < x + 5


3 x – 2 x >1


2 x – x < 5


x >1


x < 5


x' in pozitif değerleri 2, 3, 4.

Eşitsizliğin çözümüne “Değer Kümesi” denir.
Devamını Oku...

Matemeatik 8 Çalışma Kitabı Sayfa31-32-33-34-39-40-42


Matemeatik 8 Çalışma Kitabı Sayfa31-32-33-34-39-40-42
Sayfa-31:
5. soru
üçgenik sayılar denir.
8. adımda 36 üçgen
6. adımda 21 üçgen

6. soru : fibonacci= 3,5,8,13,21,34,55,89

sayfa-32
1. soru
a. değer
b. eşit
c. özdeşlik
d. 1
2. soru
Hayır bu bir denklemdir çünkü sadece bazı değerler verebiliyoruz x'e bu yüzden denklem olacak.
3. soru
a. yanlış çnkü x' e vereceğimiz her değerde eşitlik sağlanıyor yani denklem olmaz özdeşlik olur.
b. Doğru çünkü x'in her değeri için bir eşitlik olur.
c. Doğru çünkü a birçok değer alabilir. böyle eşitlikler özdeşliktir.
ç. düğru çünkü x sadece 4 değerini alabilir.
4. soru
A) 12x-15=12x-15
B)36-xkare=36-xkare
C)16xkare-24x+9=16xkare-24x+9
D) xkare+4x+4=xkare+2x+4 yani cevap D şıkkı
sayfa-33
soru 5
iki kare farkını modelleyeceksiniz bi kare çizin bir kenarı x içine küçük bir tane daha kare çizin 1/5 i boyutunda böylece bir kenar x-5+5 olacak. ( o kareyi sağ üst köşeye çizin) Sonra o kareden iki yamuk oluşacak şekilde ikiye ayrılın o şekilde olacak.
soru 6
bunu yapabilirsiniz sanıyorum
Soru - 7 :
bi kare bir kenarı
x+2
I-------I--I
I______I__I
I I I
I______I_ I
soru 8: D şıkkı üçgenın alanı taban*yükseklik/2

sayfa 34
9u yapabilirsiniz sanıyorum
10. soru bkare+ab+akare+ab=akare+2ab+bk are
sayfa 35
soru-11:
B şıkkı gruplandırarak çarpanlara ayırma
soru-12:
a.2x(2x+1)
b.ykare(5xküp+10xkare)
c.(1-4a)* (1+4a)
d ve e yi yapamadım bende
soru 13:
xkare-4x+4x-16= xkare-16


sayfa 40:
soru-27=100/4=25 yapıyor
soru 28=c şıkkı
x-1) - y(x-1) şeklinde

soru-29= çk={-15/36}

soru-30= Çk={-18}

sayfa-41 : (pasifik)
31. soru :Çk={ - 1/2 }

32. soru : Çk= {9/4 }

33. soru x=6/5

sayfa42
soru-34 C şıkkı olacak. 8x-1= 3x-6 5x=-5 x=-1 oluyor.
soru-35 A şıkkı 4xkare+1/4xkare=27
soru 36 A şıkkı olacak..

sayfa 40:
soru-27=100/4=25 yapıyor
soru 28=c şıkkı
x-1) - y(x-1) şeklinde

soru-29= çk={-15/36}

soru-30= Çk={-18}

sayfa-41 : (pasifik)
31. soru :Çk={ - 1/2 }

32. soru : Çk= {9/4 }

33. soru x=6/5

sayfa42
soru-34 C şıkkı olacak. 8x-1= 3x-6 5x=-5 x=-1 oluyor.
soru-35 A şıkkı 4xkare+1/4xkare=27
soru 36 A şıkkı olacak..
SAYFA-38 :
Soru-21 : B şıkkı
Soru 22 : 1) d ile eşleşiyor.
2) a ile
3) ç
4) b ile..
soru-23 :
a. (3a+9)(a+3)
b.(5xy+1).(5xy-1)
c.x(x+2)-y(y+6)-8
ç. (a+b)nin karesi
d.(a-3)ün karesi
e.(1-x).(1+x)


SAYFA-39

soru-24:
B şıkkı
Soru 25:
B şıkkı :16xkare+24x+9 yani
Soru 26 D şıkkı
Devamını Oku...

8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Hayalgücü Yayıncılık Cevapları 2011-2012


 8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Hayalgücü Yayıncılık Cevapları 2012-2011-2013


 9-)3.8 benim tahminim 3.872983 hesap makinesi
10-)6.7 benim ahminim 6.708204 hesap makinesi
11-)16birim kare=4 36birim kare=6 64birim kare=8
1-)a=0.40 b=0.25 c=0.12 ç=0.14
2-)a=0.83(3devirli) b=0.90 c=0.3 ç=0.35
3-)a=1bölü8 b=381bölü100 c=172bölü100 ç=1143bölü1000
4-)hepsi
5-)d
6-)bunu kendiniz yazın
7-)1 ve 2 arasındadır
8-)olmaz.çünkü;tam sonuç çıkmaz.bu yüzden irrasyonel sayıları kullanmadan her noktayı bir sayıyla eşleyemeyiz
9-)c
10-)58bölü140 29bölü70 57bölü140
11-)d
12-)d
1-)a=4 b=2
2-)a
3-)24br=8karekök6 45br=12karekök5 63br=12karekök7
4-)b
5-)a=2karekök2 b=2karekök5 c=2karekök6 ç=2karekök6 d=3karekök5 e=5karekök5 f=6karekök3 g=? ğ=5karekök7 h=10karekök2
6-)a=9.4karekök b=16.3karekök c=16.5karekök ç=25.4karekök d=9.6karekök e=9.8karekök f=36.6karekök g=16.7karekök ğ=36.7karekök h=100.3karekök
7-)a
8-)d
9-)a=13karekök5 b=4karekök5 c=10karekök2 ç=1karekök6 d=1karekök3 e=8karekök7
sayfa 25
5-Aşağıdaki ifadeleri akarakökb biçimde yazınız
a)2karekök2 b)2karekök5 c)2karekök6 ç)2karekök 6 d)3karekök 5 e)5karekök5 f)6karekök3 g)? ğ)5karekök7 h)10karekök2
7- Aşıkkı
8-Dşıkkı
9-
a)13karekök5 b)4karekök5 c)10karekök2 ç)1karekök6 d)1karekök3 e)8karekök7
Sayfa 32 ve 33 Cevapları
1.etkinliği yapmadım
2.etkinlik : 1+ 2 (n – 1 ) = 1 + 2n – 1 = 2n -1
ve etkin 10 günde okumuştur kitabı
3.etkinlik : 1->4 2 -> 8 3 -> 12 4 -> 16
= Aritmetik
4 + 4 (n -1 ) = 4
bilgi şehrim
4.etkinlik : 7. sırada 16 kibrit çöpü olur .
kURALDA = 4+2(n-1)
4+2n-2 = 2+2n => n = 7
5. etkinlik
a ) 7 => 1+2+4+8+16+32+64= 127
b ) 8 => 225 çember olur ..
c )Kural = 1×2 üzeri n-1
6. etkinlik
15. terim = 3+2.14
3+28= 31
matematik çalışma kitabı sayfa=40
5.soru=
a+b=9 a-b=3 a=6 b=3a üstü 2-b üstü2=(a+b).(a-b)=9.3
a üstü 2.b üstü 2=276.3=18
6.soru=
a)2x üstü2+3+1
b)x üstü 2+4x+3
c)2x üstü2+3x+1 cevap=a
7.soru=
A=a.h
=(a+1).(a-1)
a üstü 2=1
Devamını Oku...

Matematik 8. Sınıf Çalışma Kitabı tav yayınları sayfa 24


tav yayınları sayfa 24

1.etkinlik:4 kök 2
2.etkinlik:A
3.etkinlik:kök 24=2 kök 6 kök 45=3 kök 5 kök 63=3 kök 7
4.etkinlik:C
5.etkinlik:a)2 kök 2 b)2 kök 5 c)2 kök 6 ç)7 kök 2 d)3 kök 5 e)5 kök 5 f)6 kök 3 g)7 kök 3 ğ)5 kök 7 h)10 kök 2
6.etkinlik:a)kök 36=6 b)kök 48 c)kök 80 ç)kök 100=10 d)kök 54 e)kök 72 f)kök 216 g)kök 112 ğ)kök 252 h)kök 300
8.etkinlik: D
9.etkinlik:a=13 kök 5 b=10 kök 2 c=kök 3 ç=4 kök 5 d=0 e=8 kök 7

SAYFA 39

ETKİNLİK 1=a)->(x+2)(x+1)
b)->(x+2)(x+3)
c)->(x+3)(x+1)
ç)->(x+6)(x+2)
ETKİNLİK 3=Cevap=B
ETKİNLİK 4=Cevap=D

ALIŞMA 9(28,29,30)meb

1.kendiniz yapabilirsiniz.

2.a)kökyüzbir>kökdoksan>köksek sen>kökyetmişbeş b)-kökoniki<köksıfır<kökonbir<kök onüç

3.a)5....25brkare
b)9.....
c)10...

4.15

5.a)9
b)12
c)6
ç)7

6.10,11 arasındadır

7.a)-kökyirmiüç
ç)-kökokuzsekiz

8.a)1
b)169
c)256
ç)1,024
d)729
e)40.000

9.a)1
b)27
c)16
ç)300
d)32

10.?

11.a)625 b)81 c)64 ç)64 d)961

12.a)7 b)14 c)25 ç)31

13.?

14. -6
-9
0
-5
-7
-8

15.?

16. 1=G
2=A
3=C
4=D

17.tabloya tahminlerinizi yazın
sonuç yukardan aşağı doğru sırasıyla:12,10,15,20,17,31,3( emin değilim)

18.a)12
b)4
c)60
ç)13
d)17
e)22
f)21
Devamını Oku...

8. Sınıf Pasifik Yayınları Matematik Çalışma Kitabı Tüm Cevaplar


8. Sınıf Pasifik Yayınları Matematik Çalışma Kitabı Tüm Cevaplar
pasifik yayınlarıdır...
sayfa 32 :

1. soru =
a. değer
b. doğrudur.
c.özdeşlik
ç. 1
2. soru= xkare-4x-5=xkare-3x+5 hayır bu bir denklemdir. Çünkü sadece bazı değerler verebiliyoruz x'e bu yüzden denklem olacak..
3. soru=
a. Y çünkü x2e vereceğimiz her değerde eşitlik sağlanıyor.
b.D
c.D
ç.D

4. soru
D şıkkı olacak,, xkare+4x+4=xkare+2x+4 çünkü,,

sayfa 40:
soru-27=100/4=25 yapıyor
soru 28=c şıkkı
x-1) - y(x-1) şeklinde

soru-29= çk={-15/36}

soru-30= Çk={-18}

sayfa-41 : (pasifik)
31. soru :Çk={ - 1/2 }

32. soru : Çk= {9/4 }

33. soru x=6/5

sayfa42
soru-34 C şıkkı olacak. 8x-1= 3x-6 5x=-5 x=-1 oluyor.
soru-35 A şıkkı 4xkare+1/4xkare=27
soru 36 A şıkkı olacak..
sayfa-23
1. soru 4kök 6 olacağından,, 4.6=24

2. soru a=6 b==2 c=3 d=5 (6.3). (2.5)
------------- = 90
2
3. soru = 3 olacak

4. soru B şıkkı olacak


pasifik yayınları sayfa 19da soru 5ve 7

5. soru = a.a=13.225
akarenin kökü=13225
a= 5. 2üzeri3=115 çıkıyor. (bir önceki işlemde üs ve karekök vardı yazsamda anlamazdın.)

7. soru 4 < kök 19 < 5
4.3 olacak..

SAYFA-38 :
Soru-21 : B şıkkı
Soru 22 : 1) d ile eşleşiyor.
2) a ile
3) ç
4) b ile..
soru-23 :
a. (3a+9)(a+3)
b.(5xy+1).(5xy-1)
c.x(x+2)-y(y+6)-8
ç. (a+b)nin karesi
d.(a-3)ün karesi
e.(1-x).(1+x)


SAYFA-39

soru-24:
B şıkkı
Soru 25:
B şıkkı :16xkare+24x+9 yani
Soru 26 D şıkkı

SAYFA - 24
5. soru= Kök 75 = (yaklaşık olarak eşit ama) 8.7 olacak
6. soru kök 28 olur.
7. soru= D şıkkı olacak..
8. soru= 5/6 +12/6 =17/6 =)

Sayfa 25
Soru-9:
19/10 * 10/16 = 19/16
Soru-10:
a) 4/5 b)25/10
c) 13/10 ç) kök içinde 121/10

soru-11= D şıkkı olacak

sayfa 26:

soru 12 : A şıkkı
soru 13: 1/9 olacak
Soru 14 : 49 olacak

sayfa 27 :

soru15 : 2/625 olacak
soru-16 : 32 olacak
soru - 17 : 7kök3 olacak
soru-18 = kök 36 =6 olacak

sayfa- 28 :

soru 19 :
a. karesi alınarak
b. tabanların
c. bölme

soru-20 :
C şıkkı cevap

soru-21= 2+3-5=0 olacak.. =)
soru-22:3/2 olacak..

sayfa 29 :
1. soruyu anlamadım..
soru - 2 :a. şıkkı_Geometrik dizi olacak

b.sıkkı__7. adımı=320 10.adımı=2560
2560dan sonra -->5120 ,, 10240 ,, 20480
,, 40960 ,,81920

3. soru : a.fark
b. aritmetik
c. fibonacci
ç.altın oran
d. ortak fark

4. soru :
a.)aritmetik dizi..
b.)23. adım= 52 ,, 35. adım=76
47. adımda=100
c.) hiçbir adımda olmaz..

Sayfa-31:
5. soru
üçgenik sayılar denir.
8. adımda 36 üçgen
6. adımda 21 üçgen

6. soru : fibonacci= 3,5,8,13,21,34,55,89
SAYFA-50 :

SORU-1:
a.4(x-7)+8 >20
b.5x-12 < 3x+4
c.3(x+4)<x+20
ç.5x-5 küçük eşit 15

2. soru :
2x-1 büyük eşit 5
2x büyük eşit 6
x büyük eşit 3 olur
0 olmayan tarafı olacak

YANİ x=3 doğrusunu çizin sol
tarafı karalayın

SAYFA-51:
3. soru :
3x-1<14
3x<15
x<5 yani en fazla 4 olabilir.
C ŞIKKI

soru - 4 :
her birinin paydasını 4 eşitler ve onları
götürürüz
bu durumda;
2x > x+2 olur
x>2 olur yani D şıkkı

soru-5 : Y,D,D
soru-6 : KERim 79 kilo
tahteravalli sağ tarafa doğru aşağı iner

SAYFA - 52 :
SORU-7: 6x-y>-5
a.y
b.y
c.d
ç.y

soru-8 :
1. yere xbüyükeşit 7
2. yere x>9 olur çünkü - ye bölüyoruz
işaretin yönü değişir
3. yere x küçük eşit -9 olacak..

SAYFA-53 :
9.soru:
D şıkkkı olacak
çözülecek bir tarafı yok şıklardan gidecek

10. soru
2x+3y=6
4x+y=2

-4x+-6y=-12
4x +y =2
_____________
-5y=-10
y=2 xde denersek 0 oluyor

yani 0,2 A şıkkı

11. soru :
yapamadım ne yazıkki..

SAYFA-54 :
12. soru:
A ŞIKKI

13. soru
C şıkkı olacak

sayfa 55 :
soru 14=
TAM SAYI DİYOR :
a en büyük : 5
b en büyük 9 olabilir.
yani a+b = 14 olabilir en fazla A ŞIKKI

SORU-15 :
2x-y küçük = -3
x=0 için y=3
y=0 için x=- 3/2 olur.
0 a 0 olmadığı için 0 tarafı değilde diğer tarafı taranır.
RESİMİ KOYAMADIĞIM için ÖZÜR DİLERİM

soru-16 :
3 olacak çünkü 3'ü yanlı geçirmiş.
yani C şıkkı

SAYFA - 56:
soru-1:
C(5,3) = 10

SORU-2 :
C(13,7)=c(13,6)

13.12.11.10.9.8
----------------
6.5.4.3.2.1

oda 132.13 yani
1706 yapıyor.
C ŞIKKI

3. soru
C(8,5)=C(8,3)

8.7.6
------
3.2


o da 8.7den 56 yapaar


ilk terim 4 ortak çarpanı 8 olan aritmetik diziyi oluşturarak 40 terimi bulun

4,
32,
256,
2048,
16384,
131072,
1048576,
8388608,
67108864,
536870912,
4294967296,
34359738368,
274877906944,
2199023255552,
17592186044416,
140737488355328,
1125899906842624,
9007199254740992,
72057594037927940
576460752303423500
4611686018427388000
Sayfa-68:
Soru-5:
İ.T.S = (Karekök içinde) 400 / 4 den kök 100 yapar oda = 10.a

Yani İ.T.S nin sapması 10

A.T.S = (karekök içinde) 400/5 den kök seksen yapar oda 4kök5tir.

Bunları karşılaştırırsak A.T.S Sapması küçük olduğundan ve örnekleminin
fazla olmasından dolayı iyileşme süresi daha kısadır..


Soru-6:
Aritmetik ortalaması= 80 dir.

Her bir verinin Aritmetik ortalamadan farkını buluruz ve onu toplam
veri sayısının 1 eksiğine böleriz ve bu durumda ;
(kök içinde) 1800/6 olur
oda kök üç yüze eşit olur Yani D şıkkı (:
Sayfa-69

Soru-7:
Her iki şirketinde aritmetik ortalaması 5.
A şirketinin sapması kök 5 oluyor.
nasıl bulduk??
Aritmetik ortalamadan(5ten) her veriyi çıkarttık ve toplam
veri sayısının 1 eksiğine böldük (:

B şirketinin sapması da kök26 / 2
(iki kök içinde değil)

Bu durumda B şirketinin sapması büyük olduğundan kar yüzdesi de fazla olmuş olur..

Soru-8:
Aslında arkadaşlar Böyle sorularda sürekli Sapmasını hesaplayın diyor ya
Ben size direk bir tavsiye vereyim.
Gerçi bileniniz de vardır ama yinede söyleyeyim hangisinin;
Büyük sayısından küçük sayısını çıkardığımızda (aralığını buld.)
en büyükse onun sapması büyüktür.

emraha bakın ; veri aralığı 5
Merte bakın ; 2

Hangisininki büyük Emrah'ın..
Ozaman emrah en çok çalışıyor demektir..

Sayfa-69:

Soru-7:
a şirketinin sapması kök5
b şirketininki ise kök25/2

b şirketinin karı daha fazla

Soru-8:
emrahınki 5
mertinki 2 olduğundan emrah daha çok çalışıyor.

Sayfa-70:
Soru-9:
Mod(tepe değer) : 12
Aritmetik ortalama= 16
Sapması=23

Acele yazdığım için çok açıklayamıyorum

Soruu-10:
kendiniz yapabilirsiniz.
Soru-11: C şıkkı
Sayfa-71:
Soru-12:
a.
D şıkkkı 3/8=x/100
16,666 diye gidiyo oda D şıkkına eşittir.

b. 180/4 ten 45 olur.soru 14=
TAM SAYI DİYOR :
a en büyük : 5
b en büyük 9 olabilir.
yani a+b = 14 olabilir en fazla A ŞIKKI

SORU-15 :
2x-y küçük = -3
x=0 için y=3
y=0 için x=- 3/2 olur.
0 a 0 olmadığı için 0 tarafı değilde diğer tarafı taranır.


soru-16 :
3 olacak çünkü 3'ü yanlı geçirmiş.
yani C şıkkı

Devamını Oku...

Matematik Öğrenci Çalışma Kitabı sayfa 75 cevapları


Matematik Öğrenci Çalışma Kitabı sayfa 75 cevapları
Sayfa 75:
Soru 20:
1)En çok hangi yiyecekleri yerdiniz?
2)En çok hangi yiyecekleri yerdiniz?
3)Paran olsa kolamı mı meyve suyu mu alırdın?
4)Paran olsa tost mu simit mi alırdın?

Soru 21:
1)Öğrenciler tenefüslerde en çok hangi oyunu oynuyorlar?
2)Öğrenciler beden derslerinde boş kaldıkları zaman hangi sporu oynuyorlar?
3)Yapılan yarışmalarda okul en çok hangi spor dalında başarılı oluyor?
4)Belediyenin düzenlediği spor etkinliklerinde öğrenciler en çok hangisine katılıyor?
5)Yapılan bilgi yarışmalarında sporla ilgili sorulan sorularda öğrencilerin başarısı nedir?

Sayfa 76:
Soru 1:
Mustafa Kemal Atatürk "Geometri" kitabını yazmıştır.Ayrıca eski anlaşılması zor matematik terimleri yerine Yeni Türkçe Matematik terimleri bulmuştur.
Hatta o zamanın Kültür Bakanı Saffet Arıkan'a Okul kitaplarının Türkçe Terimlerle kısa sürede yeniden yazılmasını buyurmuştur.

Soru 2:
a = 4
b = 3
c = 1
d = 2
Devamını Oku...

Tam sayılarda dört işlem


TAM SAYILARLA DÖRT İŞLEM

Z+ : Pozitif Tamsayılar Kümesi
Z- : Negatif Tamsayılar Kümesi
Z : Tamsayılar Kümesi
Z = Z- U {0} U Z+
Z = { ... , -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... }

TAMSAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ
İşaretleri aynı olan tamsayılar için toplama işlemi yapılır. İşaret olarak ortak işaret ve sayısal sonuç olarak da sayıların işaretsiz toplamı alınır.

Örnek: 2 + 4 + 3 = + 9 = 9
Örnek: - 5 - 7 - 2 - 4 = - 18

TAMSAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ
İşaretleri farklı olan tamsayılar için çıkarma işlemi yapılır. İşaret olarak büyük sayının işareti alınır ve sayısal değer olarak da büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır.

Örnek: 4 - 3 = + 1 = 1
Örnek: 3 - 4 = - 1

İkidan fazla sayı sözkonusu olduğunda, çıkarma işlemi şöyle yapılır:
Aynı işaretli sayılar kendi aralarında toplanır ve daha sonra da çıkarma işlemi uygulanır.

Örnek: 3 - 4 + 5 - 2 - 7 = ( 3 + 5 ) - ( 4 + 2 + 7) = 8 - 13 = - 5

TAMSAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ
İki tamsayının çarpımında şu kurallar geçerlidir:

1. İşaretler aynı ise, sonuç pozitiftir. Yani,
(+) . (+) = (+)
(-) . (-) = (+)

2. İşaretler farklı ise, sonuç negatiftir. Yani,
(-) . (+) = (-)
(+) . (-) = (-)

İki veya ikiden fazla tamsayının çarpımında genel kural:
İşareti belirleyen (-) işaretlerinin sayısıdır:

1. (-) işaretlerinin sayısı, tek sayıda ise, sonuç (-) dir.
2. (-) işaretlerinin sayısı, çift sayıda ise, sonuç (+) dır.

Örnek: 2 . (+4) = + 8 = 8
Örnek: -2 . (-4) = + 8 = 8
Örnek: -2 . (+4) = - 8
Örnek: 2 . (-4) = - 8
Örnek: 2 . (-3) . 5 . (-2) = + 60 = 60
Örnek: -2 . (-3) . (-5) = - 30

TAMSAYILARDA BÖLME İŞLEMİ
Bölme işleminde işaret kuralı, çarpma işlemiyle aynıdır. Farkı ise, sayıların bölümünün alınmasıdır. Bölme işlemi (/), ( __ ) veya ( işaretlerinden biriyle gösterilebilir.

Örnek: 4/2 = 4 : 2 = +2 =2
Örnek: 4/-2 = 4 : -2 = -2
Örnek: -4/2 = -4 : 2 = -2
Örnek: -4/-2 = -4 : -2 = +2 = 2
Devamını Oku...

Matematik Çalışma Kitabı Cevapları 6. Sınıflar


2011-2012 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları
6.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları burda

Matematik Çalışma kitabı 21,22,23 ve 24
1) Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız ?
a)24a-48b/12
b)0,25a-1,75/0,75
c)9x-12y+18z/3a
ç)-3m-6n/3
2)Aşağıdaki ifadelerden hangileri sadeleştirildiğinde 2/3 kesri elde edilir
1)10a/15a
2)2a/3-a
3)12xy-9x/3x
4)4a(kare)b-2ab(kare)/3ab(2a-b)
5)2a+1/3a
3)a(karekök)15-a kare (karekök)10/a karekök 5 ifadesini sadeleştiriniz
4)15a25b/5, 15a+25b/5 ifadelerinin sadeleştirilmesinde ne tür farklılıklar vardırAçıklayınız
5)Aşağıdaki sadeleştirme işleminde yapılan hatayı bulunuz
2a-3ab/a(1-3b)=a(2-3b)/a(1-3b)=2-3b/1-3b)=2
6) x kare -ax+12/(x-4) ifadesi sadeleştiğinde (x-3) elde ediliyorsa a kaçtır?
7)Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız?
a)6x kare +13x+5/2x+1x+1/2x kare +3x+1
b)3x/4x+16xkare1+4x/9
8)Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız?
a) 3mn-15n/m kare +2mn+n kare : 3n(m kare-25)/m+5
b)x kare-1/x kare -7x+6:x+1/x-6
9)Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız
a) (1/ab+1/a)ab/b kare +2b+1
b)x/x+1+2/x-1-1/x
c)1/4x kare +4x+1 – 2/2x+1
10) (0,99)kare-(0,01)kare/0,49 işleminin sonucunu bulunuz
12)En sade biçimleri ile eşleştiriniz
a)24x-48y/12
b)16x kare-8x küp y/8xkare
c)-2x-2y/-2
ç)12xy-18xkare y-15xykare/3xy
d) (1/2x-1/2y)2xy
12-xy
24-6x-5y
32x+2y
42x-4y
5x+y
6y-x
7)2x-2y
sayfa 85 1soru
sırasıyla parantezler
1,2
4
3
3
2
1,4
1,3
2,3
3soru
farklı yönleri=>biri dik diğeri eğik–2seklin yan yüzleri paralelkenar ama 1şeklinkisi dikdörtgen
benzer yönleri=>ikiside prizma ikisininde tabanı kare
sayfa 86 4soru
dik beşgen prizma—(yanındaki de)eğik kare prizma
6soru
d
sayfa 87 1soru
a108 b84 c90
2soru
a960 b? c1560
sayfa 88 3soru
6
4soru
200+40 kök 10
5soru
540+108 kök 3
6b
7d
sayfa 89 1soru
a432 b1296 c1458 d1944
2soru
a144 b37,5 c192
sayfa 90 3soru
3/2
4soru
13920
5soru
d
6soru
a
sayfa 91 kendimizi deneyelim cvpları
1-a
2-b
3-b
4-d
5-c
6-b
7-d
8-b
alıntı
sayfa 11
1
üç üssü eksi bir büyüktür 3 üssü eksi ikiden o da büyüktür 3 üssü eksi üçten o da büyüktür üç üssü eksi dörtten o da büyüktür eksi beşten
2
a bir bölü seksen bir
b1 bölü 3125
c1 bölü 16
çbir bölü dört
d1 bölü 343
e 1 bölü 72
f1 bölü 144
g1 bölü 64
ğ1 bölü 1296
3eksi üç üssü eksi üç küçüktür eksi iki eksi üçten o da küçüktür eksi beş üssü eksi iki o da küçüktür eksi dört üssü eksi iki oda küçüktür eksi üç üssü eksi iki o da küçüktür eksi iki üssü eksi ikiden
41üçgen bir bölü dört ikinci paralel kenar bir bölü dokuz üçüncü yamuk bir bölü yirmibeş dördüncü dikdörtgen bir bölü 16 beşinci yamuk eksi bir bölü yirmiyedi altıncı üçgen eksi bir bölü 125 yedinci dkdörtgen bir bölü 36 sekizinci dikdörtgen 49
sayfa 12
5
a=10
b=100 bölü 576
c=1000 bölü 27
ç=25 bölü 100
d=10 bölü 4
e=0,064
f=0,00032
g=16 bölü 81
ğ=1024 bölü 3125
h=1 bölü 1887
63 üssü eksi on
7=320
8eksi sekiz bölü eksi 9
9124
102
112 üssü eksi bir
bir teşekkür yeter
sayfa 127 sıra sizde soru 1 a şıkkıkak kuralı
b şıkkı
öğretmen bu sorunun yanlış olduğunu söyledi
2soru
edilir
3soru
a)p b)m c)pr ç)lm d)ps
4soru
eşkenar dörtgen=>kak kuralı paralelkenar=>kak kuralı dügün besgen=>kak kuralı
47 nin cevapları 8soru
25+25+80
50+80=100
180-130=50
9soru size kalmış
10 yapamadım
sayfa 49
2soru a ve b =2 16-d b ve c=5 sx<2
3soru haklı değildir
4soru
[b-c] 3
5soru
[b-c] 2
gerisni yapamadım
sayfa 96
1 çizilicek
2 15/4
3 a)doğru
b)iki
c)yükseklik
d)yanal yüzünün yarıçapı
4 a) 8 cm
b)135 pi sembolu cm
5 a)dik,koni,3
b)8
6 a)y
b)d
c)d
d)y
7 106,08 cm kare önmi deql bu kdr yapabldim
87S
1-a=108 b=84 c=90
2-a=528 b=? c=1560
88S
3-6
4-kök10
5-kök3
6-b
7-d
89S
1-a=432 b=1296 c=1458 ç=1944
2-a=72kök3 b=36cmküp c=192cmküp
90S
3-3
4-13920
5-d
6-a
91S
1-a
2-b
3-b
4-d
5-c
6-b
7-d
8-b
93S
4-a
94S
1_a=adı:üçgen dik piramit yanal yüz sayısı:3 Tabanı:üçgen(1) ayrıt sayısı:6 Yüksekliği:[AH] b=Adı:Üçgen eğik piramit yanal yüz sayısı:3 Tabanı:üçgen(1) ayrıt sayısı:6 Yüksekliği:[AK] c=Adı üzgün altıgen dik piramit Yanal yüz sayısı:5 Tabanı:Beşgen Ayrıt Sayısı:10 Yüksekliği:[AO]
alıntı
sayfa 85
1soru
üçgen prizmanın yüzey alanını ve ve hacmini isteyen soru
(28+32+35)10 950+295
1140(yüzey alanı )
=9510
=950(yanal alan)
262,510
=2625(hacim)
3515
_____=262,5(taban alanı)
2
2soru
hacmi ve alanı 2 katına çıkar
3soruyu bulamadım
4soru
1şekil kırmızı 2şekil mavi 3şekil yeşil
5soru
hacim=35000
6soru
120m
7soruyu bulamadım
8soru
h=90553851
9soruyu bulamadım
10soru
_
48(5+_/3 )
ÇALIŞMA28(87-90 SAYFA)
1,2,3,4,6,9,10,11,15 SORULAR ÇİZİME DAYALI KOLAY SORULAR
5SORU
ÇİZİLEBİLİR
7SORU
SAHİPTİR
12SORU
EDİLEMEZ
13SORU
PİRAMİDE MODEL OLUR
14SORU
2 _ 2 2
60 (20_/3) +X
14SORU 60′IN KARESİ (20 KÖK 3)’ÜN KARESİ ARTI X’İN KARESİ
147 yi veriyorum 1soru C 2)D 3)BULAMADIM 4)A 5)C 6)C 7)C 8)A 148 SAYFA 1)BULAMADIM 2)D 3)BULAMADIM 4) Y,D,D,D 5)B 6)B 7)C 8)A
alıntı
Sayfa 136-137-138-139 Ders Kitabı ARKADAŞLAR 136-137-138-138-139 Buyrun Ders Kitabıı
136
Soru 3 : Eqik Pramit Yükseklik Tabana Dİk Olmaz
Soru 6: 2 Cm Çıkar
Soru 8 : Cevap 8 Dir
137
Soru 3 : 3 Cm dir
Soru 4 : 504v¨¨(Kök)3 – 750v¨¨¨(Kök)4 Yada 6
Soru 5 : a)2 piramit b)2piramit c)2piramt
Soru 6 : 0Luşturur
soru 7 : Sizin y0rumunuza Bağlı
soru 8 : Y,D,Y,D,D,D
soru 9 : 7 köşe 12 ayrıt 7 yüz
138
soru 1 : C Şıkkı
Soru 2 : 1001 Şekilde
soru 3 : 20
soru 4 : D Şıkkı
soru 5 : 202
Soru 6 : 7+2 9 oldugundan 72 olur
Soru 7 : C şıkkı
Soru 9 : Eşdir(KAK Kuralı


Devamını Oku...

7. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 96


7. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 96
11. Soru
h=20CM
r=8cm
büyük silindir alanı=2 π r h+2πr²
=2.3.8.20+2.3.8²
=1344
küçük silindir alanı=2.3.4²
=6.16=96cm² ->çıkarılacak
K.S.Y.A=2.3.4.20=480 ->eklenecek

1344+480=1824
1824-96=1728cm²
Devamını Oku...

7.Sınıf Tam Sayılar Konu Anlatımı


7.Sınıf Tam Sayılar Konu Anlatımı

7. Sınıf Tam Sayılar Konu Anlatımı
Sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur.
Artı işareti olan pozitif sayılar (1,3,45,78,...), eksi işareti olan negatif sayılar (-2,-9,-34,-345,...) ve sıfırında dahil olduğu Z sembolü ile gösterilen sayılardır (....-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,...)
Tam sayılar denince sayının önünde artı yada eksi işareti varmı diye bakacaz. Artı işareti yoksada artıdır.

Bugün Manisa'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece (-2)
Denizaltı deniz seviyesinin 75 metre altındadır (-75)
THY uçağı şuan yerden 200 metre yüksektedir (+200)
Ali'nin karı 15 ytl (+15)
Ayşe'nin zararı 20 ytl (-20)

sayıyla artı tam sayı toplanırken aynen toplanır işaret artıdır(+) Eksi tam sayıyla eksi tam sayı toplanırken aynen toplanır işaret eksidir(-)
Zıt işaretli tam sayılar toplanırken birbirinden sayının önüne konur. Aynı işaretli tam sayıların çarpımı artıdır zıt işaretli tamsayıların çarpımı eksidir.

Tam Sayılarla İlgili Örnekler:
(+3) . (+4) = (+12) +23+45=+68
(-3) . (-4) = (+12) +23-45=-22
(+3) . (-4) = (-12) -23+45=+22
(-3) . (+4) = (-12) -23-45=-68

Tam Sayılarda Pullarla İşlemler
Tam Sayılarda Toplama İşlemi:
Tam sayılarda pullarla toplama işlemi yaparken,ilk sayı kadar pul kutuya konur.Eklenecek sayı kadar pul kutuya ilave edilir.Kutunun içindeki pulların hepsi + işaretli ise toplanır ve sonuç + olarak yazılır.Kutunun içindeki pulların hepsi – işaretli ise toplanır ve sonuç - olarak yazılır.Eğer kutunun içindeki pullar – ve + işaretli ise,aynı sayıdaki – ve + pullar birbirini yer.Arta kalan pullar işaretleri ile birlikte sonuç olarak yazılır. (+6)+(-2)=+4

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi:
Tam sayılarda pullarla çıkarma işlemi yaparken, ilk sayı kadar pul kutuya konur. Çıkarılacak sayı kadar kutuya – ve + işaretli pul konur. Çıkması gereken pullar kutudan çıktıktan sonra, kalan pullar kutuda sayılır.Eğer kutunun içinde – ve + işaretli kalmış olursa aynı sayıda olanlar birbirini yer. Arta kalan pullar işaretleri ile birlikte sonuç olarak yazılır.(-4)-(+3)=(-7)

Örnek: Aşağıdaki pullarla verilen işlemin matematik cümlesini yazıp açıklayınız.

Yukarıdaki soruda aslında en başta -7 pul duruyormuş.Kutudan -3 pul çıkarılmış. Geriye -4 pul kaldı. (-7)-(-3)=-4

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi:
5 x (-3) çarpma işlemi yapılırken kutunun içerisine 5 tane 3’lü – pul girer. Sonuçta kutunun içinde 15 tane – pul olacak.

(-3) x 5 çarpma işlemini yaparken kutunun içine 3 tane 5’li sıfır çifti pul girer.Sonra kutunun içinden 3 tane 5’li + pul çıkar.turkeyarena.net Burada ikinci sayı +5 olduğu için + pullar dışarı çıkar.

(-3) x (-4) çarpma işlemini yaparken kutunun içine 3 tane 4’lü sıfır çifti pul girer.Sonra kutunun içinden 3 tane 4’lü - pul çıkar.Burada ikinci sayı -4 olduğu için - pullar dışarı çıkar.

Tam Sayılarda Bölme İşlemi:
8 : 2 bölme işlemi yapılırken kutunun içerisine 8 tane + pul girer. Pullar iki gruba ayrılır. Her gruptaki pul sayısı sonucu verir.(8) (2)=+4

(-14) : 7 bölme işlemi yapılırken kutunun içerisine 14 tane – pul girer. Pullar yedi gruba ayrılır. Her gruptaki pul sayısı sonucu verir.(-14) (7)=-2

Tam Sayılarda İşlemlerin Sayı Doğrusunda Gösterilmesi:
Eklenen sayı pozitifse sağa doğru, eklenen sayı negatifse sola doğru ilerlenir.
(+4)+(-8)=(-4)

Örnek: Aşağıdaki sayı doğrusunda verilen işlemin matematik cümlesini yazıp açıklayınız.

Doğru cevap A şıkkıdır.

Örnek: Aşağıdaki sayı doğrusunda verilen işlemin matematik cümlesini yazıp açıklayınız.

Çıkarma işlemi olduğu için çıkan sayı pozitifse sola ilerlenir,çıkan sayı negatifse sağa ilerlenir.
(+6)-(+3)=+3

Örnek: Aşağıdaki sayı doğrusunda verilen işlemin matematik cümlesini yazıp açıklayınız.

Çıkarma işlemi olduğu için çıkan sayı pozitifse sola ilerlenir,çıkan sayı negatifse sağa ilerlenir.
(-6)-(-10)=+4

Sayı doğrusu: Üzerinde sayıların eşit bir şekilde dağıldığı doğruya sayı doğrusu denir.Sayı doğrusunda sayılar soldan sağa doğru gidildikçe büyür.

Mutlak değer: Sayı doğrusu üzerindeki bir sayının, sıfır noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir.Uzunluk olduğu için mutlak değer pozitiftir.Sıfırın mutlak değeri sıfırdır.
l-2l=2, l+2l= 2, l2l=2

Sayı doğrusu üzerinde x reel (gerçek) sayısının başlangıç noktasına (orijine) olan uzaklığına x in mutlak değeri denir.
|x| biçiminde gösterilir.

İşlem önceliği: Birden fazla işlem karışık verilmişse, önce parantezler, parantez yoksa önce çarpma ve bölme, sonra toplama ve çıkarma yapılır. Eşit öncelikli yan yana olursa örneğin çarpma ve bölme, her zaman işleme soldan başlanır.
6.2:3= 12:3= 4 , 2:1:2= 2:2= 1Etiketler: 2011 7 sınıf Matematik çalışma kitabı cevapları, 2011 78. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları,  7. Sınıf, 7sınıf Matematik, çalışma kitabı, cevapları,  7. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı, Soru Cevapları konusu,
 çalışma kitabı, 7sınıf Matematik çalışma kitabı cevapları 2012, Matematik 6sınıf çalışma kitabı cevapları, Matematik çalışma kitabı cevapları sınıf, Matematik çalışma kitabı cevapları , 7. Sınıf Matematik Çalışma Cevapları MEB

8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları,8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları bul,8 matematik çalışma kitabı cevapları, matematik 8 çalışma kitabı cevapları,8.sınıf matematik çalışma cevapları,matematik çalışma kitabı cevapları

2011 2012 7. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Tıkla İndir, MEB Matematik Dersi Çalışma Kitabı, İndir, Yükle, 2011 2012, 7. Sınıflar Matematik Çalışma Kitabı ve Çözümleri cevapları, Yeni Güncel,MEB,
 1. 2. 3. 4. 5. 7. Ünite Etkinlikleri Soruları Çözümleri , Pasifik MEB Koza Okyanus Atlantik yayınları MEB Sayfa ,5. sınıf matematik, 4. sınıf matematik
Devamını Oku...

7.Sınıf Matematik Sayfa 115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126


7.Sınıf Matematik Sayfa 115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126
Sayfa 115
1'in A'sı

6 = 1
30 5

B)7
30

C)6 + 3 = 9 = 3
30 30 30 10
2'nin b'si
30

Sayfa 116
4'ün a'sı
a)23
82

b)38 + 41 - 20 =59
82 82 82 82

c)38 + 41 - 18 = 61
82 82 82 82

d)20
82

Sayfa 120
1-A
2-B
3-A
4-A
5-A
6-
7-
8-C
9-B
10-C
11-D
12-
13-C
Not: Boş olan 6-7 ve 12'yi yapamadım.
Devamını Oku...

7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39


7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
Sayfa 36
a)yedi bölü sekiz
b)yedi bölü on
c)yedi bölü on iki
ç)eksi iki bölü onbeş
d)eksi otuz iki bölü kırk iki
2.Bölüm
boş olan yerlere sırayla onbir bölü dokuz-eksi beş bölü dokuz-eksi kırk yedi bölü kırk beş-iki bölü kırkbeş yaz.

Sayfa 37
5.sorunun
birincisi ; üç bölü dört
ikincisi ; sıfır
üçüncüsü ; eksi beş bölü sekiz
dördüncüsü ; sıfır
6.sorunun
birincisi ; eksi üç bölü dokuz
ikincisi ; eksi dört bölü dokuz
üçüncüsü ; eksi üç bölü dokuz
7.sorunun
birincisi ; beş bölü oniki
ikincisi ; yirmidokuz bölü otuzaltı
üçüncüsü ; eksi beş bölü oniki
dördüncüsü ; eksi onüç bölü ellialtı
beşincisi ; eksi yirmialtı bölü yirmi
altıncısı ; eksi altmışdört bölü yirmi

Sayfa 38
9.sorunun
birincisi ; eksi dört bölü dört
ikincisi ; eksi on üç bölü sekiz
üçüncüsü ; eksi yüz yirmi dokuz bölü kırk
dördüncüsü ; eksi yüz ****en bir bölü kırk
10.sorunun
birincisi ; eksi bir bölü sekiz
ikincisi ; eksi on beş bölü dört
üçüncüsü ; on beş bölü sekiz
dördüncüsü ; kırk yedi bölü on iki
1.sorunun
birincisi ; on iki bölü otuz
ikincisi ; eksi sekiz bölü elli dört
üçüncüsü ; eksi on altı bölü on sekiz
dördüncüsü ; dokuz bölü kırk beş
beşincisi ; eksi altı bölü ****en bir
altıncısı ; eksi on iki bölü yirmi yedi
yedincisi ; yirmi dört bölü otuz beş
sekizinci ; eksi on altı bölü altmış üç
dokuzuncu ; otuz iki bölü yirmi bir
2.sorunun
birincisi ; beş
ikincisi ; iki
üçüncüsü ; eksi üç
dördüncüsü ; eksi on iki
3.sorunun
birincisi ; yirmi beş bölü dokuz
ikincisi ; sıfır, turkeyarena.net
üçüncüsü ; dokuz bölü on dört
dördüncüsü ; yapamadım
beşincisi ; sıfır
altıncısı ; eksi yedi bölü beş
Devamını Oku...

Matematik Prizmalar Alan ve Hacim Konu Anlatım Videosu

PRİZMALARIN YÜZEY ALANLARI VE HACİMLERİ

Birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir.

Prizmaların Yüzey Alanları
Prizmaların yüzey alanı demek prizmanın dış yüzeyinin kapladığı alan demektir.Tüm prizmaların yüzey alanı için aşağıdaki formül kullanılır.
Yüzey Alanı=2.(taban alanı)+(yükseklik).(taban çevre uzunluğu)
Küpün Alanı:
A=6.a
Dikdörtgenler Prizmasının Alanı:
A=2.(a.b+a.c+b.c)
Prizmaların Hacimleri
Prizmaların hacmi demek içine doldurulan sıvının kapladığı yer demektir.Tüm prizmaların hacmi için aşağıdaki formül kullanılır.
Hacim=(taban alanı).(yükseklik)
Küpün Hacmi:
V=a.a.a
Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi:
V=a.b.c


Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri:
Yüz Sayısı =6
Yanal Yüz Sayısı =4
Taban Sayısı =2
Köşe Sayısı =8
Yanal Ayrıt Sayısı =4
Taban Ayrıt Sayısı =8
Toplam Ayrıt Sayısı =12
Tabanlar ve yanal yüzler dikdörtgendir.
Dikdörtgenler prizmasında bir köşede birleşen ayrıtlara uzunluk, genişlik ve yükseklik denir.
Dikdörtgenler prizmasının yüzleri dikdörtgensel bölgedir ve karşılıklı yüzleri birbirine eşittir.
Boyutları a,b,c olan dikdörtgenler prizmasının taban alanı a.b dir.
Dikdörtgenler prizmasının hacmi, boyutlarının çarpımına eşittir.
HACMİ
Dikdörtgenler prizmasının hacmini, V boyutlarını a,b,c ile gösterelim
V = a x b x c olur.
Boyutları a,b,c olan dikdörtgenler prizmasının taban alanı a x b dir. Bunu Ta ile gösterelim. Yükseklikte c dir.
Buna göre hacim.
V= taban alanı x yükseklik olur.
V = Ta x c şeklinde gösterilir.
Devamını Oku...

Matematik Üslü Sayılar Konu Anlatım Videoları


A. Üslü İfade:

a bir reel sayı ve n bir pozitif tamsayı olmak üzere, ne tane a reel sayısının çarpımı olan a üzeri n ifadesine üslü ifade denir.

D. Bir Reel Sayının Üssü:

1) Pozitif bir reel sayının bütün kuvvetleri pozitiftir.

2) Negatif bir reel sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri ise pozitiftir.

E.Dört İşlem:

1)Toplama-Çıkarma

Tabanları ve üsleri aynı olan ifadeler toplanıp çıkarılabilir.

Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Üçgen Çeşitleri Görsel ve Yazılı

ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan) A,B,C gibi üç noktanın birleşiminden oluşan kapalı şekle ÜÇGEN denir. Bir üçgen noktalar kümesidir ve içinde bulunduğu                          
düzlemi üç ayrı noktalar kümesine ayırır. Bunlar;              

    a)Üçgenin İçinde Kalan Noktalar Kümesi
    b)Üçgenin Kendisi
    c)Üçgenin Dışında Kalan Noktalar Kümesi

Bir Üçgenin Temel Elemanları

1.Üçgenin Kenarları:[BC],[AC],[AB]
doğru parçalarına “Üçgenin Kenarları” denir.
 Kenar uzunlukları karşılarındaki açıların
kenarlarıyla adlandırılırlar.
       
2.Üçgenin İç Açıları:Üçgenin iki kenarının
 oluşturduğu her bir açı “Üçgenin İç Açısı” olarak
adlandırılır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º`dir.
       
3.Üçgenin Dış Açıları:Üçgenin iç açılarının
 komşu bütünleri olan açılara
“Üçgenin Dış Açıları” denir. Bir dış açı
kendisine komşu olmayan iki iç açının
toplamına eşittir. Bir üçgenin iç açısıyla
dış açısının toplamı 180º`dir. Bir üçgenin
dış açıları toplamı ise 360º`dir.Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları

 1.Üçgenin Yüksekliği:Üçgenin bir köşesinden
 karşı tarafa indirilen, köşe ile kenar arasında
kalan doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği”
denir.”H” ile gösterilir.

     

2.Üçgenin Kenar Ortayları:Üçgenin bir köşe
 ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta
 noktasını birleştiren doğru parçasına
“Üçgenin Kenar Ortayı” denir. “V” ile
gösterilir.

     

3.Üçgenin Açı Ortayı:Üçgenin açılarını
iki eş açıya bölen doğruların,köşe ile
 kenar arasında kalan doğru parçasına
 “ÜÇGENİN AÇI ORTAYI” denir. ” N”
 ile gösterilir.Üçgenin Kenarları Arasındaki
Bağıntılar

Bir üçgende iki kenarın uzunlukları
toplamı
 üçüncü kenar uzunluğundan büyük;
iki kenar
uzunluğunun farkı, üçüncü kenarı uzunluğunda
 küçüktür.

Üçgenin Açıları Arasındaki Bağıntılar

Bir üçgende, bir köşedeki iç açı ile dış açının
toplamı 180º`dir.

Bir üçgende, bir dış açının ölçüsü, kendisine
 komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.


Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları
Arasındaki Bağıntılar
 
Bir üçgende ölçüsü büyük olan kenar karşısında
 büyük açı, küçük olan kenar karşısında
küçük kenar vardır.

Üçgenin Çeşitleri

1.Kenarlarına Göre Üçgenler
a)Çeşit Kenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının
hepsi farklıysa bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen”
 denir.
b)İkiz Kenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının
iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen”
denir. Bir ikizkenar üçgenin, taban açıların
ölçüleri birbirine eşittir.
c)Eşkenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının hepsi eşit
 olan üçgene “Eşkenar Üçgen” denir. Bir eşkenar
 üçgenin iç açıları 60º `dir.

2.Açılarına Göre Üçgenler
a)Dar Açılı Üçgen:Üçgenin açılarından her birinin
 ölçüsü 90º`den küçük olan üçgene “Dar Açılı Üçgen” denir.
b)Geniş Açılı Üçgen:Bir açısı geniş açı olan üçgene
“Geniş Açılı Üçgen” denir.
c)Dik Açılı Üçgen:Açılarından birisi dik açı
olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” denir.

Üçgenin Alanını ve Çevresini Bulma

Üçgenin çevresini bulabilmek için
kenarlar toplanır.                      
Ç = a + b + c
Üçgenin alanını bulmak için yükseklikle
kenar çarpılır ve ikiye bölünür.

                         
         h x a       h x b        h x c
A=  --------- = ---------  = --------
           2            2               2

ÖZEL ÜÇGENLER

(7; 24; 25) dik üçgeni

(7; 24; 25) dik üçgeni

Dik üçgenlerin dik kenarları 7 ve 24 ile orantılı ise hipotenüs 25 ile orantılıdır.(45°; 45°; 90°) üçgeni

[b](45°; 45°; 90°) üçgeni Bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. Dik kenarlar birbirine eşittir.
Hipotenüsün uzunluğu dik kenarların uzunluğunun2 katıdır.(30°; 60°; 90°) üçgeni

(30°; 60°; 90°) üçgeni
Eşkenar üçgenin yarısı olan bu üçgende, 30° nin karşısındaki kenarın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısı ve 60° nin karşısındaki kenarın uzunluğu 30° nin karşısındaki kenarın uzunluğunun 3 katıdır.İkizkenar üçgende tepe noktasından çizilen yükseklik hem kenarortay hemde açıortaydır.

Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Konusu Görsel Anlatım
UZUNLUK ÖLÇME

Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre'dir ve kısaca "m" ile gösterilir. Günümüzde "1 metre", ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.Bu çağdaş tanım günümüzde dünyanın çeşitli laboratuarlarında yapılabilen hassas ölçümlerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi amacıyla kabul edilmiştir.

Uzunluk Ölçüleri

kilometre(km)
hektometre(hm)
dekametre(dam)
metre(m)
desimetre(dm)
santimetre(cm)
milimetre(mm)


Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.10cm=1dm

1dm=0,1m

1dam=10m

1m=0,1dam
1m = 100cm
35dm= 0,035hm
7,645km= 7645000mm

İnsan vücudundaki tüm damarların ortalama uzunluğu 19km’dir

Çizgi Grafiği

Birbirine ekli çizgilerden meydana gelen grafiğe çizgi grafiği denir.Çizgi grafiği sıfırdan veya sıfırdan farklı bir sayıdan da başlayabilir.Süreklilik vardır.Bir önceki artış veya azalış miktarını net olarak görebilirsiniz.Buradaki olay veya aktiviteler sürekli devam ediyor.Örneğin hava durumundaki sıcaklık değerleri,hastalandığımızda ölçülen sıcaklık değerleri,bir bebeğin boy gelişimi gibi.Mesela bebeğin boyunu ölçtün 50cm geldi,bir hafta sonra 51 cm oldu.Bebek büyümeye devam ettiği için süreklilik vardır.Bu tür olayların grafikleride hep çizgi grafiği ile gösterilir.

ZAMAN ÖLÇÜLERİ

Milenyum                : 1000 yıl

1 yüzyıl (asır)          : 100 yıl

1 yıl                        : 365 gün 6 saat

1 hafta                    : 7 gün

1 gün                      : 24 saat

1 saat                     : 60 dakika

1 dakika                 : 60 saniye
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Tümler, Bütünler, Ters Açılar Konu Videosu

Konu: Tümü, bütünü, tersi
Öndeki konumuzda açının ne demek olduğunu anlattık.
Şimdi ise açılarla ilgili bazı basit hesaplamaları göstereceğiz.
Tümler açılar: iki açı düşünelim, toplamları 90 derece etsin.
örneğin; 40 ve 50
37 ve 53
19 ve 71 gibi…
örnekleri çoğaltabiliriz.
Bu şekilde ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açılar denir.
Bu iki açının toplamı hem 90 derece hem de birbirine komşu ise; “komşu tümler açılar” denir
Bütünler açılar: İki açı düşünelim, toplamları 180 derece olsun.
örneğin; 45 ve 135
100 ve 80
150 ve 30 gibi…
Bu şekilde ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açılar denir.
Bu iki açının toplamı 180 derece ve aynı zamanda komşu iseler bu açılara “komşu bütünler açılar” denir.
Peki komşu açılar nedir? Komşu açılar; köşesi ve bir kenarı ortak olan açılardır.
Bunun yan yana olan iki odamız gibi düşünebiliriz.Bir duvarları ortaktır.
Ters açılar: Çarpı işaretini düşünelim; Çarpı işaretinin üst ve alt tarafındaki açıların büyüklüğü birbirine eşittir ve ters açılardır.
Aynı şekilde; çarpı işaretinin sağ ve sol tarafındaki açılar birbirine eşittir ve ters açılardır.
X
kısacası: 2 tane doğrudan oluşan ve ters yöne bakan açılara ters açılar denir. Ölçüleri de birbirine eşittir.
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Tam Sayılar ve Mutlak Değer Konu Anlatım Videosu İzle
Ünite:2 Sayılardan Geometriye
Konu:Tam sayılar – Yönlü sayılar

Şimdiye kadar sizlere hep doğal sayılardan bahsedildi.Sayıların 0 dan başlayıp 1,2,3,4, diye devam ederek sonsuza gidildiği anlatıldı.

Çok eskiden de bu sayılar böyle kullanılıyordu fakat bir zaman sonra insanlara bu sayılar yetmemeye başladı ve yeni sayılar kullanmak zorunda kaldılar.
Örneğin hava sıcakken 20 derece olarak yazılmakdaydı.
Daha sonra hava çok soğuduğunda da 20 derece olarak gösterilmesi gerekti ve insanların kafası karıştı.
Acaba 20 derece dendiğinde sıcak olduğunu mu yoksa soğuk olduğunu mu belirtiyordu ?

Bu yüzden kararlaştırdılar ve hava sıcaklığının 0 dan büyük olması durumunda sayıların önüne + işaretinin konmasına, hava sıcaklığının 0 dan küçük olması durumunda ise sayıların önüne – işaretinin konmasına karar verdiler.

Aynı şey denize gittiğimizde de karşımıza çıkar. Deniz den 5 metre yükseklikteki birşeyin uzunluğuna 5 metre denir ,senizin altındakine de 5 metre denir.

Peki denizden 5 metre uzakta dendiği zaman bunu denizin üzerinde mi anlamalıyız yoksa denizin altında mı ? Bunun karışmaması için de denizin üzerindekilere +, denizin altındakilere – denmiş.

Yani, bundan sonra eskiden bildiğimiz doğal sayıların önüne artık + işareti gelecek. Boyunuz kaç dendiğinde +150 cm , numaranız kaç dendiğinde +5 diyeceksiniz.

Not: iyi olarak algıladığımız şeylere genellikle +, kötü olarak algıladığımız sayılara – işareti koyarız.

Not: işaretler sayıların önüne yazılır.

Sayı doğrusu üzerinde + işaretleri sağa doğru, – işaretleri ise sola doğru ilerler.

+ işaretli sayılara pozitif tam sayılar, – işaretli sayılara ise negatif tam sayılar denir.

0 ( sıfır ) sayısının işareti yoktur. Sıfır sayısı pozitif sayılar ile negatif sayıları birbirinen ayıran bir sınırdır.yukarırda tam sayılar gösterilmekte.

Tam Sayılarda Sıralama:

Sayı doğrsunda sağ tarafta bulunan sayı her zaman sol tarafta bulunan sayıdan daha büyüktür.

Sıfır tüm pozitif tam sayılardan küçük, tüm negatif tam sayılardan büyüktür.

NEgatif tam sayılarda büyük görünenler daha soldadır ve daha küçüktür.

Örneğin: -5 sayısı -6 sayısından büyüktür.

Örnek: -2,-1,+9,+4,0 Yandaki tam sayılar sıralayalım.

+9>+4>0>-1>-2

Mutlak Değer:

Örneğin; sayı doğrusu üzerinde bir +5 bir de -5 sayıları bulunmaktadır.

Bunlardan +5 sayısı sıfır sayısının sağında 5 birim uzaklıkta, -5 sayısı da sıfır sayısının solunda 5 birim uzaklıktadır.

birinin önünde -, diğerinin önünde + işareti var fakat her ikisi de 5 birim uzaklıkta.

Not: Uzaklık – ile ifade edilemez.

Örneğin Ahmet, Mehmet’ten -5 metre uzakta demeyiz. – sayısı bu durumlarda sadece yönümüzü belirtir.

Bir sayının önünde – varsa sıfırın solunda, + varsa sıfırın sağındadır.Biz sadece işaretlerden bunalrı anlarız.

Mutlak değer “| |” bu şeklin arasına sayı konarak gösterilir.

Örneğin: |+7| nin anlamı “+7 sayısı sıfırdan ne kadar uzaktadır” demektir.

Sonuç 7 birim uzaktadır olacaktır.

Örneğin: |-7| nin anlamı “-7 sayısı sıfırdan ne kadar uzaktadır” demektir.

Sonuç yine 7 birimdir.

Mutlak değer içine konan sayıların anlamı hiçbir zaman – olmaz.Çünkü uzaklıklar hiç – ile gösterilmez.

Bu durumda özetlersek;

|+7| = |-7| =7 olarak görülür.

Bütün sayılar için bunlar geçerlidir.

Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Sıvı Ölçüleri Konusu Videosu
ÖLÇÜLER VE BİRİMLERİ NELERDİR?

ÖLÇÜLER ARASI ÇEVİRMELER NASIL HESAPLANIR?

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

kilometre(km)
hektometre(hm)
dekametre(dam)
metre(m)
desimetre(dm)
santimetre(cm)
milimetre(mm)

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1m = 100cm)
35dm= 0,035hm
7,645km= 7645000mm


ALAN ÖLÇÜLERİ

kilometrekare(km2)
hektometrekare(hm2)
dekametrekare(dam2)
metrekare(m2)
desimetrekare(dm2)
santimetrekare(cm2)
milimetrekare(mm2)

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 100 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 100 ile bölünür.
(1m2= 10000cm2)
7500mm2= 0,75dm2


HACİM ÖLÇÜLERİ

kilometreküp(km3)
hektometreküp(hm3)
dekametreküp(dam3)
metreküp(m3)
desimetreküp(dm3)
santimetreküp(cm3)
milimetreküp(mm3)

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 1000 ile çarpılır.
www.matematikcifatih.tr.gg
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 1000 ile bölünür.
(1m3= 1000000cm3)


SIVI ÖLÇÜLERİ

kilolitre(kl)
hektolitre(hl)
dekalitre(dal)
litre(l)
desilitre(dl)
santilitre(cl)
mililitre(ml)

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1Lt= 100cl)
(1Lt= 1dm3 = 1000cm3)


AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ

kilogram(kg)
hektogram(hg)
dekagram(dag)
gram(g)
desigram(dg)
santigram(cg)
miligram(mg)

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1kg= 1000gr)
(1 kental= 100kg)
(1 ton= 1000kg)


ARAZİ ÖLÇÜLERİ

hektar(ha)
dekar(daa)
ar(a)
desiar(da)
santiar(ca)

Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1a= 100ca)
(1 dekar= 1 dönüm= 1000m2)
(1 ar= 100m2)

ZAMAN ÖLÇÜLERİ


Milenyum                : 1000 yıl
1 yüzyıl (asır)          : 100 yıl
1 yıl                        : 365 gün 6 saat
1 hafta                    : 7 gün
1 gün                      : 24 saat
1 saat                     : 60 dakika
1 dakika                 : 60 saniye

Örnek: Meriç, 28 Ekim 1998 tarihinde doğmuş. Meriç’in 15.03.2006 tarihindeki yaşını yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız.
                Gün   ay      yıl
       15      03    2006
  _   28      11    1998
 ------------------------

       Gün      ay      yıl
       45        14      2005
  _   28        11      1998
 ---------------------------
            17 gün   3 ay       7 yıl
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Öteleme Konu Anlatımı

6.Sınıf Matematik Öteleme Hareketleri Konu Anlatımı Video Ders- Dönüşüm geometrisi-1. Öteleme hareketini açıklar. 2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.

Öteleme nedir ? Öteleme bir şeklin yer değiştirmesidir. Bir araba hareket eder yeri değişir, bir yaprak dalından düşer yer değiştirir, bir top yuvarlanır yer değiştirir. Bunların hepsi yer değiştirmedir fakat hepsi öteleme değildir. Daha doğru bir tanımla öteleme: Bir şeklin duruşunun ve büyüklüğünün değişmeden yer değiştirmesine öteleme  denir.
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Örüntüler ve İlişkiler6.Sınıf Matematik Örüntüler ve İlişkiler Konusu detaylı bir biçimde videoda anlatılmaktadır.
Devamını Oku...

Matematik Örüntü ve Süslemeler Videosu

ÖRÜNTÜLER, ÖTELEME VE SÜSLEMELER

Örüntü Nedir?

Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntüler eş yada benzer çokgenler kullanılarak oluşturulur. Örneğin, kağıttan birbirine eş bir sürü üçgen şeklini kestiniz.
Bunlarla bulmaca gibi balık, kuş,ev,halı,kare,dikdörtgen gibi farklı desenlerde yeni şekiller meydana getirebilirsiniz.İşte bu oluşturduğunuz yeni şekillere örüntü adı verilir.

Öteleme nedir?

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağ, sol, yukarı, aşağı) yaptığı kayma hareketine öteleme denir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer, görüntüsüdür.
Ötelemede şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır.
Örneğin şeklimiz 3 birim yukarı, 4 birim sağa kaydırılacak ama yönü değişmeyecek sadece yer değiştirmiş olacak.

Öteleme Simetrisi

Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eş ve simetriktir. Bu tür simetrilere öteleme simetrisi denir.


Süsleme Nedir?

Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine süsleme denir.
Süsleme yapılırken düzgün olan ya da düzgün olmayan çokgenler kullanılabilir. Çokgenler arasında boşluk kalmamalıdır. Üçgenle, kareyle, dikdörtgenle, düzgün altıgenle, düzgün sekizgenle süsleme yapılabilir. Ama beşgenle yapılamaz çünkü arada boşluklar kalır.


Ötelemeli Süsleme

Şekiller düzleme öteleme hareketi ile döşenirse ötelemeli süsleme yapılmış olur.
Örneğin okuldaki fayansların dizilişi, halı desenleri.


Süsleme yapılabilmesi için, her bir köşede oluşan açıların ölçülerinin toplamı 360 derece olmalıdır.

Süslemenin Kodu Nasıl Bulunur?

Bir süslemede, her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayıları süslemenin kodunu verir. Burada verilen süslemeli şeklin ortadaki köşelerinden birini belirleriz ve bu köşe etrafında oluşan şekillerin kenar sayısı ve kaç tane olduğuna göre kod yazarız.
Karelerden oluşan bir süslemede kod 4,4,4,4  (burada köşe etrafında 4 kenarlı 4 tane kare var)
Eşkenar üçgenlerden oluşan bir süslemede kod
3,3,3,3,3,3  (burada köşe etrafında 3 kenarlı 6 tane üçgen var)
Düzgün altıgenlerden oluşan bir süslemede kod
6,6,6  (burada köşe etrafında 6 kenarlı 3 tane altıgen var)

Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Ondalık Kesirler Konu Anlatım Videosu
NDALIK KESİR NASIL YAZILIR?

Virgüllü olarak yazılabilen yada paydası 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir. Ondalıklı sayıyı kesir sayısı olarak yazmak için, sayının tamamı paya yazılır, virgülden

sonra sağda kaç tane sayı varsa, kesrimizin paydasına
 1 sayısının yanına  o kadar sıfır ilave
 edilir yani payda 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülür.Ondalıklı kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken virgüller alt alta getirilir
 daha sonra bildiğimiz toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Ondalıklı kesirlerde çarpma işlemi
aynen yapılır virgüllerin sağında kaç tane sayı varsa sonuçtaki sayıdan sola doğru o kadar
sayılır ve virgül araya konur. Ondalıklı kesirlerde bölme işlemi yaparken normal kesire dönüştürüp
 işlemi kesirlerdeki gibi yaparız.

23,456 = 23456/1000
1,4 + 3,5 = 4,9
74,8 - 2,5 = 72,3
5,1 . 2,8 = 14,28
3,2 : 1,3 = 32/10 : 13/10 = 32/13

A. TANIMLAR
a bir tam sayı ve n bir sayma sayısı ise biçimindeki rasyonel sayılara ondalıklı kesir denir.

Burada a ya tam kısmı, bcd ye de kesir kısmı denir.
Her doğal sayının ondalık kesir kısmı sıfırdır.
5,0 ; 175,0 ; 1453,0

B. ONDALIK KESİRLERDE ÇÖZÜMLEME
Bir ondalık kesri basamak değerlerinin toplamı biçiminde ifade etmeye ondalık kesri çözümleme denir.

C. ONDALIK KESİRLERDE DÖRT İŞLEM
1. Toplama - Çıkarma : Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama - çıkarma işleminde olduğu gibi toplama - çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.www.matematikcifatih.tr.gg
2. Çarpma : Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken, virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Sonuç, çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar, sağdan sola doğru virgülle ayrılır.
3. Bölme : Ondalık kesirlerin bölme işlemi yapılırken, bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 un kuvveti ile çarpılır. Bölünen de aynı 10 un kuvveti ile çarpılarak normal bölme işlemi yapılır.

D. DEVİRLİ ONDALIK AÇILIMLAR
Bir rasyonel sayı ondalık yazıldığında, ondalık kısmındaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu açılıma devirli ondalık açılım denir.
Devreden kısım üzerine (—) işareti konulur.

· Her devirli ondalık açılım bir rasyonel sayı belirtir.
· Her rasyonel sayının bir devirli ondalık açılımı vardır.
· Bazı devirli ondalık açılımlar ondalık kesir değildir.
0,333… gibi. (Çünkü rasyonel sayı olarak yazıldıklarında, ondalık kesir tanımına uymuyor.)

E. DEVİRLİ ONDALIK AÇILIMLARI RASYONEL SAYIYA ÇEVİRME
Bir devirli ondalık açılıma karşılık gelen rasyonel sayıyı bulmak için aşağadaki yol takip edilir.

· Pay için “sayı aynen yazılır, devretmeyen kısım çıkarılır.”
· Payda için “virgülden sonra devreden rakam sayısınca (9) devretmeyen rakam sayısınca (0) yazılır.” İfadeleri kullanılır.

Devreden sadece (9) ise pratik olarak bir önceki rakam 1 artırılır. Devreden sayı iptal edilir.

Paydası 10 un bir kuvveti olan (veya bu şekle getirilebilen) her rasyonel sayı sıfır devredenli bir ondalık açılıma sahiptir.

Devirli ondalıklı kesri rasyonel sayı haline getirme
Örnek:
4,33333………
x=4,3333……. diyoruz.
Eşitliğin her iki tarafını sadece 1 sayı devrettiği için 10 ile çarpıyoruz.
10x=43,3333…….
Alt alta çıkarıyoruz.
10x=43,3333….
    x=  4,3333….
9x=39
x=39/9 oda x=13/3 çıkar.

Örnek:
0,4949………
x=0,4949……. diyoruz.
Eşitliğin her iki tarafını 2 sayı devrettiği için 100 ile çarpıyoruz.
100x=49,4949…….
Alt alta çıkarıyoruz.
100x=49,4949….
    x=  0,4949….
99x=49
x=49/99 çıkar.

F. ONDALIK KESİRLERDE SIRALAMA
Ondalık kesirlerde karşılaştırma yapılırken, soldan sağa doğru, aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır.
Bu karşılaştırmada, sayı değeri büyük olan rakamın yer aldığı kesir, diğerlerinden büyük olur.

G. BİR ONDALIK KESRİ VERİLEN BİR BASAMAĞA GÖRE YUVARLAK YAPMA
Bir ondalık kesri, kendisine eşit olarak alınabilecek yaklaşık değerlerle ifade etmeye yuvarlak yapma denir. Yaklaşık ifade etme sembolü » şeklindedir.
Bir ondalık kesri, verilen bir basamakta yuvarlak yapmak için, bu basamağın sağındaki rakama bakılır. Rakamın sayı değeri;
· 5 ten küçük ise verilen basamaktaki rakam aynen kalır ve sağındaki basamaklar atılır.
· 5 ve 5 ten büyük ise, verilen basamağın sayı değeri 1 artırılır ve sağındaki basamaklar atılır.
Devamını Oku...

Matematik Nokta ve Doğru Video

Nokta nedir? Boyutsuzdur eni ve boyu yoktur.Büyük harfle adlandırılır.A noktası

Doğru nedir? Sayılamayacak çoklukta noktalardan oluşur.İki ucu açıktır.Üzerindeki herhangi iki nokta ile veya küçük harfle adlandırılır. AB doğrusu, d doğrusu (<--------> d)
Aynı doğru üzerindeki noktalar doğrudaş noktalar veya doğrusal noktalardır.
Farklı iki noktadan sadece 1 doğru geçer.
Bir noktadan sayılamayacak çoklukta doğru geçer.Bu doğruların oluşturduğu küme doğru demetidir.
Doğru, doğru parçası, ışın bir boyutludur.Yanlız uzunlukları vardır.


Doğru parçası nedir? Bir doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki kalan parçaya doğru parçası denir.İki ucu kapalıdır.www.matematikcifatih.tr.gg
Uzunlukları eşit olan doğru parçaları eş doğru parçalarıdır.
 (A----------B)


Işın nedir? Bir tarafı sabit, diğer tarafı sayılamayacak çokluktaki doğrusal noktalardan oluşan şekle denir.Bir ucu kapalı,diğer ucu açıktır. (A----->B)


Düzlem nedir? Düzlem sınırsızdır.Köşesi ve kenarı yoktur.Sınıf tahtasının yüzeyini,cam yüzeyini,evimizin tabanını düzlem olarak alabiliriz.


Şekillerin Sembolle Gösterimi

Örnekler

Eş Doğru Parçaları


Aynı Düzlemdeki Doğrular Nelerdir?

Paralel doğrular: Aynı düzlemde kesişimleri boş küme olan doğrulardır.
Kesişen doğrular: Kesişimleri bir nokta olan doğrulardır. Bu doğrulara aynı zamanda noktadaş doğrularda denir.
Dik doğrular: Birbirlerini dik kesen, kestiği yerde 90 derecelik açı oluşan doğrulardır. Birbirini 90 derece kesen doğrular dikmedir.Doğruların her iki ucu sonsuza kadar uzanır.

iki veya daha fazla doğruyu bir kağıt üzerinde 3 farklı durumda tutabiliriz.

Bunlar;

* Paralel doğrular
* Kesişen doğrular
* Dik doğrular

Paralel doğrular:Elimizde iki doğru olsun bu doğruları, birbirini kesmeyecek şekilde tutarsak paralel doğru olarak adlandırıyoruz.

Örneğin;kalorifer petekleri birbirini hiç kesmez.Diğer bir örnek sınıf tahtamızın uzun kenarları birbirini hiçbir zaman kesmez.

Örnekler çoğaltılabilir.

Kesişen doğrular:Eğer doğrular yukarıdaki gibi paralel değilse kesinlikle kesişiyor demektir.

Bazen doğrular kesişmiyor gibi durabilir fakat doğruların uçlarını uzattığımızda kesişiyorlarsa bu doğrulara kesişen doğrular denir.

Örneğin; “M” harfini düşünürsek M harfindeki her doğru (doğru olarak kabul edersek) birbirini keser.

Örnekleri çoğaltabilirsiniz.

Dik doğrular:Dik doğrular da aslında kesişen doğrulara dahildir.

Sonuçta doğrular ya paraleldir ya da kesişir.

Eğer iki doğru birbiri ile 90 derece açı yapacak şekilde kesişiyorsa, bu tür doğrulara dik kesişen doğrular denir.

Örneğin;tahtamızın bir uzun ve bir kısa kenarı dik olarak kesişir.

örnekler çoğaltılabilir.

Doğru ile düzlemin birbirine göre durumları:

Önce düzlemin ne olduğunu anlamaya çalışalım.

Elimizde bir kağıt parçası olsun.

Bu kağıt parçasını istediğimiz zaman istediğimiz kadar uzatabilirsek buna düzlem denir.

Şimdi elimizde bu şekilde bir düzlem ve bir doğru olduğunu düşünelim.

Doğrumuz da kalem olsun.

Bir düzlem ( kağıt) ve bir doğru (kalem) 3 şekilde durabilir.

1)Birbirlerine paralel olabilirler.

Kağıdı masaya koyun hemen dış tarafına da kalemi koyun( kalemin uzantısı kağıda değmicek şekilde).

Buna; düzlem ile doğrunun paralel olması denir.

2)Bir noktada kesişebilirler.

Kalemi alın ve kağıdı delecek şekilde içinden geçirin.

Buna; doğru ile düzlemin bir noktada kesişmesi denir.

3)Doğru düzlemin üzerinde olabilir.

Kalemin alın ve kağıdın üzerine koyun (tamamı kağıdın üzerinde olsun)

Buna; doğru düzlemin üzerindedir denir.

Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Kare ve Dikdörtgen

Kare ve Dikdörtgen

Dikdörtgen: Düzlemde üçü doğrusal olmayan A, B, C, D noktalarının birleşiminden elde edilen dörtgenin açıları dik ise [AB], [BC], [CD], [DA] doğru parçalarının birleşim kümesidir.

Kare: Bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşit olan dörtgene kare denir.
Kare, dikdörtgenin tüm özelliklerini taşıdığı için dikdörtgendir. Bunu şöyle de açıklayabiliriz , çokgenlerde isimlendirmeler genelde şeklin özelliklerini belirtici şekilde olur yani isminden şeklin neye benzediğini çıkarabilirsiniz. Dikdörtgen'i incelersek DİK-DÖRT-KENAR gibi üç kelimenin birleşiminden oluşmuş bir isme sahip olduğunu görürüz ve kare de bu özelliklere sahip olduğundan her kare bir dikdörtgendir.
Ayrıca düzgün olma özelliği taşıyan tek dörtgen KAREdir. Düzgün olma, çokgenin her kenar uzunluğunun eşit ve her iç açısının ölçüsünün aynı olması özelliklerini aynı anda barındırmayı gerektirir.
DİKDÖRTGEN
1. Dikdörtgen

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.


Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.
2. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi

a. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.

A(ABCD) = a · b


b. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgende deköşegen uzunlukları biliniyor ise alanı,

A(ABCD) = 1/2 | AC | · | BD | sin · αc. Dikdörtgenin çevresi

Ç(ABCD) = 2a + 2b

KARE
1. Kare

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.


2. Karenin Alanı

Bir kenarı a olan karenin alanı

A(ABCD) = a²


3. Karenin Özellikleri

a. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.


b. Bir kenarı a olan karenin köşegeni

|AC| = |BD| = a2Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/matematik/21508-kare-ve-dikdortgen.html#ixzz1fsc3ulyM
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Kalansız Bölünebilme Kuralları Konusu
KALANSIZ BÖLÜNEBİLME KURALLARI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17,19,25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallardır.

1'e bölünebilme kuralı
Her sayı 1’e bölünür.

2'ye bölünebilme kuralı
Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar yada son rakamı çift olan sayılar 2 ile kalansız bölünür.

3'e bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 3 veya 3’ün katları olan sayılar 3 ile kalansız bölünür.

4'e bölünebilme kuralı
Son iki basamağı 00 yada 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünür.

5'e bölünebilme kuralı
Birler basamağı 0 veya 5 olan tüm sayılar yada son rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünür.

6'ya bölünebilme kuralı
Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile kalansız bölünür.

7'ye bölünebilme kuralı
Sayı abc şeklinde ise sayının üstüne 312 yazılır.Üst üste denk gelen sayının rakamları ile 312’nin rakamları çarpılır.Çarpılan sayılar toplanır.Çıkan sonuç 7’nin katı ise sayı 7 ile kalansız bölünür.

8'e bölünebilme kuralı
Sayının son üç basamağı 000 yada  8’in katı ise bu sayı 8 ile kalansız bölünür.

9'a bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 9 veya 9’un katı olan sayılar 9 ile kalansız bölünür.

10'a bölünebilme kuralı
Birler basamağı yada son rakamı 0 olan sayılar 10 ile kalansız bölür.

11'e bölünebilme kuralı
Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, ... işaretleri yazılır.Artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır.Çıkan sonuç 11’in katı ise bu sayı 11 ile kalansız bölünür.

13'e bölünebilme kuralı
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+4.b sayısı 13'ün katı ise bu sayı 13 ile kalansız bölünür.

17'ye bölünebilme kuralı
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a-5.b sayısı 17'nin katı ise bu sayı 17 ile kalansız bölünür.

19'a bölünebilme kuralı
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+2.b sayısı 19'ün katı ise bu sayı 19 ile kalansız bölünür.

25'e bölünebilme kuralı
Son iki basamağı 25, 50, 75, veya 00 olan sayılar 25 ile kalansız bölünür.
Devamını Oku...

Matematik Eşlik Konu Anlatım Videosu6.Sınıf Matematik Eşlik Konu Anlatımı Video Ders
1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik EBOB ve EKOK Video
ASAL SAYI NE DEMEKTİR?

Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denir. En küçük asal sayı 2'dir. 2'nin dışındaki bütün asal sayılar tek sayıdır.
2,3,5,7,11,13,........
1 dışında ortak çarpanları olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir.1 bütün doğal sayılarla aralarında asaldır.Ardışık sayılar aralarında asaldır.
2 ile 3, 1 ile 17, 5 ile 14
Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir.
Aralarında asal sayıların ekoku bu sayıların çarpımıdır.
İki sayının ebob ve ekoklarının çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir.

YARI ASAL SAYI

Birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen doğal sayılara yarı asal sayı denir.
örneğin; 15 sayısı 3 ve 5 asallarının çarpımı biçiminde yazılabildiğinden yarı asaldır.
6 sayısı 2 ile 3, 21 sayısı 3 ile 7

EBOB NE DEMEKTİR?

En Büyük Ortak Bölendir.Büyük parçalardan küçük küçük parçalar elde ediliyorsa yani büyükten küçüğe gidiliyorsa ebob bulunur.Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır,ortak bölen sayılar çarpılıp ebob bulunur.www.matematikcifatih.tr.gg
Ebob soruları genelde şöyledir;
1) Bidonlarda,varillerde,şişelerde,
çuvallarda,kaplarda bulunan malzemeler,sıvılar başka kaplara aktarılıyorsa
2) Tarlanın etrafına eşit aralıklarla kaç ağaç dikilir şeklinde
3) İnsanlardan oluşan bir grup için kaç uçak,otobüs,araba ve odalar gerekir şeklinde
4) Dikdörtgenler prizması şeklindekideponun içine kaç küp sığar
5) Küp şeklindeki depo yada ev için kaç tane tuğla gerekir
6) Kumaşlar,bezler,demir çubuklar parçalara ayrılacaksa

örnek: 80cm ve 120cm uzunluğunda iki demir çubuk, boyları birbirine eşit parçalara ayrılacaktır.Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur?

ebob(80,120) = 2.2.2.5 = 40cm


EKOK NE DEMEKTİR?

En küçük ortak kattır.Küçük küçük parçalardan büyük parçalar elde edliyorsa yani küçükten büyüğe gidiliyorsa ekok bulunur.Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır,bölenlerin hepsi çarpılır ekok bulunur.
Ekok soruları genelde şöyledir;
1) Cevizler,fındıklar,şekerler,bilyeler sayılıyorsa veya bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa
2) Gemiler,arabalar,yarışçılar beraber yola çıkıp biryerde karşılaşıyorsa veya kaç gün sonra,kaç yıl sonra karşılaşırlar
3) Sınıfta öğrenciler sıralara oturuyorlarsa veya bunlardan ayakta kalanlar oluyorsa
4) Saat sorularında birdaha ne zaman birlikte çalarlar
5) Küçük tuğlalardan küp yada ev yapılıyorsa

örnek: Tarık bilyelerini 4'er , 5'er , 6'şar saydığında her defasında 1 bilyesi artıyor.Buna göre, Tarık'ın en az kaç tane bilyesi vardır?

ekok(4,5,6) = 2.2.3.5 = 60
60 + 1 = 61 bilye


Bölünebilme Kuralları

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallardır.

1'e bölünebilme kuralı
Her rakam bölünür

2'ye bölünebilme kuralı
Son rakamı çift sayı ise bölünür

3'e bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür

4'e bölünebilme kuralı
Son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür

5'e bölünebilme kuralı
Son rakamı 0 veya 5 ise bölünür

6'ya bölünebilme kuralı
Sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür.

7'ye bölünebilme kuralı
sayı abc şekinde ise sayının üstüne 312 yazılır sayı ile çarp sayı 7 nin katı ise tam bölünür

8'e bölünebilme kuralı
Son üç rakamı sekize kalansız bölünüyorsa bölünür.

9'a bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.

10'a bölünebilme kuralı
Son rakamı 0 ise bölünür

11'e bölünebilme kuralı
Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, ... işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, genel toplamın da 0, 11 veya 11 e bölümünde kalanı 0 olan bir sayı ise 11'e tam bölünür.

13'e bölünebilme kuralı
Sayıyı X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+4.b sayısı 13'e kalansız bölünüyorsa bölünür.

17'ye bölünebilme kuralı
Sayıyı X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a-5.b sayısı 17'ye kalansız bölünürse bölünür.

19'a bölünebilme kuralı
Sayıyı X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+2.b sayısı 19'a kalansız bölünürsa bölünebilir.

25'e bölünebilme kuralı
Son iki rakamı 25, 50, 75, veya 00 olmalıdır.
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Doğruların DurumlarıKonu: Düzlemdeki Doğrular

Anlatım: Doğruların her iki ucunun sonsuza kadar uzadığını daha önce anlatmıştık.


iki veya daha fazla doğruyu bir kağıt üzerinde 3 farklı durumda tutabiliriz.

Bunlar;

Paralel doğrular
Kesişen doğrular
Dik doğrular
Paralel doğrular: Elimizde iki doğru olsun bu doğruları, birbirini kesmeyecek şekilde tutarsak paralel doğru olarak adlandırıyoruz.

Örneğin; kalorifer petekleri birbirini hiç kesmez.Diğer bir örnek sınıf tahtamızın uzun kenarları birbirini hiçbir zaman kesmez.

Örnekler çoğaltılabilir.

Kesişen Doğrular: Eğer doğrular yukarıdaki gibi paralel değilse kesinlikle kesişiyor demektir.

Bazen doğrular eksişmiyor gibi durabilir fakat doğruların uçlarını uzattığımızda kesişiyorlarsa bu doğrulara kesişen doğrular denir.

Örneğin; “M” harfini düşünürsek M harfindeki her doğru (doğru olarak kabul edersek) birbirini keser.

örnekleri çoğaltabilirsiniz.

Dik doğrular: Dik doğrular da aslında kesişen doğrulara dahildir.

Sonuçta doğrular ya paraleldir, ya da kesişir.

Eğer iki doğru birbiri ile 90 derece açı yapacak şekilde kesişiyorsa, bu tür doğrulara dik kesişen doğrular denir.

Örneğin; tahtamızın bir uzun ve bir kısa kenarı dik olarak kesişir.

örnekler çoğaltılabilir.

Doğru ile düzlemin birbirine göre durumları:

Önce düzlemin ne olduğunu anlamaya çalışalım.

Elimizde bir kağıt parçası olsun.

Bu kağıt parçasını istediğimiz zaman istediğimiz kadar uzatabilirsek buna düzlem denir.

Şimdi elimizde bu şekilde bir düzlem ve bir doğru olduğunu düşünelim.

Doğrumuz da kalem olsun.

Bir düzlem ( kağıt) ve bir doğru (kalem) 3 şekilde durabilir.

1) Birbirlerine paralel olabilirler

Kağıdı masaya koyun hemen dış tarafına da kalemi koyun( kalemin uzantısı kağıda değmicek şekilde).

Buna; düzlem ile doğrunun paralel olması denir.

2) Bir noktada kesişebilirler

Kalemi alın ve kağıdı delecek şekilde içinden geçirin.

Buna; doğru ile düzlemin bir noktada kesişmesi denir.

3) Doğru düzlemin züerinde olabilir

Kalemin alınve kağıdın üzerine koyun (tamamı kağıdın üzerinde olsun)
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Doğru Parçası ve Işın Konu Anlatım Videosu

Doğru parçası ve ışınDoğru parçası: Doğrunun ne anlama geldiğini daha önce anlatmıştık, doğrunun iki ucu da istendiği zaman, istenildiği kadar uzatılabilirdi.


Fakat doğru parçasının iki ucu da kapalıdır ve hiçbir şekilde uzatılamaz veya kısaltılamaz.

Doğru parçasına örnek verecek olursak: cetvel.

cetveli uzatamaz, kısaltamayız, sadece taşıyıp yerini değiştirebiliriz.

Bir üçgenin kenarları doğru parçasıdır ve uzatılıp kısaltılamaz.

Doğru parçasının gösterimi: Doğru parçası etrafına konan iki dik çizgi ile gösterilir.

Bunun anlamı şudur. bu şeklin sağı ve solu kapalıdır, uzatılamaz.

Örneğin;

A———-B şeklindek idoğru parçası,

[AB]
şeklinde gösterilir.

Işın nedir: Işın doğru ile doğru parçası arasında kalan bir gösterim şeklidir.

Işının bir ucu uzatılabilir, diğer ucu ise kapalıdır hiçbir şekilde uzatılamaz.

Örneğin; sokak levhalarının bir ucu ok işareti şeklindedir, diğer ucunda ise birşeyler yoktur.

Bunun anlamı şudur; bu sokak buradan başlar ve ok işareti olan yere doğru devam eder. ok işareti olan kısım biz sokakta yürüdükçe uzar fakat en baştaki kısım sabittir uzamaz veya kısalamaz.

Nergiz Sokak

———–> örneğinde olduğu gibi sokak sağa doğru devam eder gider fakat solda sınır vardır gidilemez.

Işın nasıl gösterilir: ışın doğru ile doğru parçasının arasında bir şekildir demiştik.

Gösterimi de doğru ile doğru parçasının arasındadır.

Örneğin

A———->B şekildeki ışın [AB şeklinde gösterilir ve AB ışını diye okunur.

Dikkat edilmeli ki; A tarafı kapalı B tarafı açık olduğu için, gösterimde de A tarafı kapatıldı, B tarafı açık bırakıldı.

Çok güzel bir örnek:

Güneş ışını deriz, peki neden ?

Güneş ışınlarının başladığı yer bellidir, güneşin kendisidir fakat uçları sonsuza kadar gider, nerede bittiğini bilmeyiz.

Bu yüzden güneş doprusu veya güneş doğru parçası değil, güneş ışınları denir.

Peki Yarı Doğru nedir ?

Bir ışının başlangıç noktasının yok olmasıyla oluşan şekildir.

0--------> şekil budur.

Gösterimi ise ışına benzer fakat baş tarafındaki işaret ters çevrilir.

Örneğin; ]AB buna AB yarı doğrusu denir. A tarafı kapalıdır fakat dahil değildir.
Devamını Oku...

6.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatım Videoları

DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR

 I. DOĞAL SAYILAR

A. TANIMLAR

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere denir.

Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine denir.

abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.

Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı sayılar rakam değildir.

Sayma Sayıları

S = {1, 2, 3, 4, ... , n , ...} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.Doğal Sayılar

N ={0, 1, 2, 3, 4, ... , n , ...} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.Roma Rakamları

1- I

2- II

3- III

4- IV

5- V

6- VI

7- VII

8- VIII

9- IX

10- X

11- XI

12- XII

13- XIII

14- XIV

15- XV

16- XVI

17- XVII

18- XVIII

19- XIX

20- XX


B. DOĞAL SAYILARDA ARADA OLMA

İki doğal sayı arasında bulunan doğal sayıların adedi, bu iki sayının farkından 1 eksiktir.C. SAYI BASAMAĞI

Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birine bu sayının basamağı denir.

Bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa sayı o kadar basamaklıdır. 243 üç basamaklı bir sayıdır.D. ÇÖZÜMLEME

Doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yerdeki değerine basamak değeri, rakamların sayıda bulundukları basamaklar göz önüne alınmadan aldıkları değerlere sayı değeri denir.

Basamak değerlerinin toplamı şeklinde gösterilişine o sayının çözümlenmiş biçimi denir.


ab = 10 . a + b

abc = 100 . a + 10 . b + c

aaa = 111 . a

ab + ba = 11 . (a + b)

ab – ba = 9 . (a – b)

abc – cba = 99 . (a – c)II. TAM SAYILAR

A. TANIMLAR

Z = {... , – n , ... – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, ... , n , ...} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.

Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi : Z – , pozitif tam sayılar kümesi : Z+ ve sıfırı eleman kabul eden : {0} kümenin birleşim kümesidir.

Buna göre, Z = Z – È Z+ È {0} dır.B. POZİTİF SAYILAR, NEGATİF SAYILAR

Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayıya pozitif sayı, sıfırdan küçük her reel (gerçel) sayıya negatif sayı denir.

a < b < 0 < c < d olmak üzere,

a, b negatif sayılardır.

c, d pozitif sayılardır.

İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0)

İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0)

Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise sonuç (fark) pozitif, eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur.

m – n ifadesinde m eksilen, n çıkandır.

Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir.

Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir.

Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır.

Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir.

Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir.

Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.

Bir tam sayının + 1 e bölümü o sayının kendisine eşittir.

Bir tam sayının – 1 e bölümü o sayının toplamaya göre tersine eşittir.

Sıfırın sıfırdan farklı bir tam sayıya bölümü sıfırdır.

Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.


C. MUTLAK DEĞER

Sayı doğrusu üzerinde x reel (gerçek) sayısının başlangıç noktasına (orijine) olan uzaklığına x in mutlak değeri denir.

|x| biçiminde gösterilir.


Bütün x gerçel (reel) sayıları için, |x| ³ 0 dır.


D. ÇİFT VE TEK SAYILAR

1. Çift Sayı

n Î Z olmak koşuluyla 2n ifadesi ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir.

Ç = {... , – 2n , ... , – 4, – 2, 0, 2, 4, ... , 2n , ...}

biçiminde gösterilir.2. Tek Sayı

n Î Z olmak koşuluyla 2n – 1 ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir.

T = {... , – (2n – 1), ... , – 3, – 1, 1, 3, ... , (2n – 1), ...} biçiminde gösterilir.

T : Tek sayı

Ç : Çift sayıyı göstersin.Bölme işlemi için yukarıdaki biçimde bir genelleme yapılamaz.Tek sayılar ve çift sayılar tam sayılardan oluşur.

Hem tek hem de çift olan bir sayı yoktur.

Sıfır (0) çift sayıdır.E. ARDIŞIK SAYILAR

Belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir.

n bir tam sayı olmak üzere,

Ardışık dört tam sayı sırasıyla;

n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.

Ardışık dört çift sayı sırasıyla;

2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

Ardışık dört tek sayı sırasıyla;

2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;

3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.


F. İŞLEM ÖNCELİĞİ

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemlerinden bir kaçının birlikte bulunduğu rasyonel sayılarda işlemler, aşağıdaki sıraya göre yapılır.

Parantezler ve kesir çizgisi işleme yön verir.

Üslü işlemler varsa sonuçlandırılır.

Çarpma - bölme yapılır.

Toplama - çıkarma yapılır.

Toplama ile çıkarma ve çarpma ile bölme kendi arasında öncelik taşımaz. Özellikle çarpma ile bölmede öncelik söz konusu ise bu, parantezle belirlenir.
Devamını Oku...

Uzunluk ve Alan Ölçü Birimleri


Uzunluk ve Alan Ölçü Birimleri

Uzunluk Ölçüleri:

Uzunluk ölçüsü temel birimi “metre”dir. Metrenin katları km, hm ve dam’dır. Askatları ise dm, cm ve mm’dir. Uzunluk ölçü birimleri katlarına çevrilirken her basamakta 10 ile bölünür. Askatlarına çevirirken ise her basamakta 10 ile çarpılır.

• 1 kilometre (km): 1000 m

• 1 hektometre (hm): 100 m

• 1 dekametre (dam): 10 m

• 1 desimetre (dm): 0,1 m

• 1 santimetre (cm): 0,01 m

• 1 milimetre (mm): 0,001 m

• 1 santimetre (cm): 10 mm

• 1 metre (m): 100 cm

• 1 kilometre (km): 1000 m

• 1 inch (inç): --

• 1 foot (ayak): 12 inç

• 1 yard (yarda): 3 feet (ayak)

• 1 kara mili: 1609 m

• 1 deniz mili 1852m

- Alan Ölçüleri

Alan ölçüsü temel birimi “metre kare (m 2)”dir. Alan ölçü birimleri katlarına çevrilirken her basamakta 100 ile bölünür. Askatlarına çevrilirken ise her basamakta 100 ile çarpılır.

* 1 santimetre kare (cm 2): 100 mm 2

* 1 metre kare (m 2 ): 10.000 cm 2

* 1 hektar (ha): 10.000m 2

* 1 kilometre kare (km 2 ): 100 hektar

* 1 inç kare: --

* 1 ayak kare: 144 inç

* 1 yarda kare: 9 ayak kare

* 1 acre: 4840 yarda kare

* 1 mil kare (sq.mil): 640 akre
Devamını Oku...
 
Copyright (c) 2010 aygunhoca
Sponsored by : Fastoyun